Vaskeri-booking

tirsdag 5. juli 2011

Nye vasketider

Med en ny vaskemaskin på plass, er det nå to vaskemaskiner i hvert vaskeri. Styret har sett at det spesielt på ettermiddagene er vanskelig å få vasketid.

Med to vaskemaskiner pr økt og økter på tre timer rekker man en del vask når en 60 graders vask tar ca en time. Svært få har et behov for så mange vask.

For å bedre utnytte den økte kapasiteten vi fikk med to vaskemaskiner, endres vaskeøktene på ettermiddagen fra tre timer til to timer.

I stedet for å starte kl 16 og 19, vil de nye øktene starte kl 16, 18 og 20.
Endringen gjennomføres fra i dag. Det som før var parkeringsraden på vasketavlen blir nå vasketid fra 20 til 22.

Det er satt opp en egen tavle for parkering av låser som vi ber dere bruke i stedet. Flytt låsen din så snart du har anledning.