Vaskeri-booking

torsdag 15. september 2011

Rampe for barnevogner

Vi ønsker å legge bedre tilrette for barnevogner. Å plassere barnevogn i oppgangen er ikke et alternativ på grunn av brannsikkerhet. Vi vurdert muligheter for barnevogngarasjer ute, men ikke funnet egnete plasser.

I stedet har vi nå fått lagd til en rampe for barnevogner, slik at det blir lettere å ta barnevognene opp og ned av kjelleren.

I B-oppgangen er det lagd til ett eksempel på hvordan dette er tenkt løst. Fra før er det en planke som ligger fastmontert på den ene siden. På den andre siden av trappa er det nå lagt to planker som er festet sammen og kan heves og senkes.

Det er enkelt å heve og senke rampen. To magneter holder den på plass.

Det varierer hvor mange sykler som står under kjellertrappa og derfor hvor god plass det er til en barnevogn. For å bøte på dette har vi tenkt at vi kan frigjøre rommene under sjaktene i kjelleren. Disse har vi en av i hver oppgang.

Hva syns du om barnevognsrampen? Vi vurder å sette opp tilsvarende ramper i oppgangen A til E.