Vaskeri-booking

tirsdag 8. november 2011

Ingen husleieøkning for 2012

Styret har i kveld behandlet budsjettet for 2012 og økonomien ser bra ut.

Vi får et bra overskudd i 2012 først og fremst fordi rentene fortsetter å være lave. Likviditetssituasjonen er også fortsatt veldig sterk.

Vi har derfor vedtatt uendret husleie for 2012!