Vaskeri-booking

lørdag 25. februar 2012

Varsel om ordinær generalforsamling

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling 24.04.2012.

I forkant av møte vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 16.03. 2012.

I fjor ble det foreslått å kjøpe en ekstra vaskemaskin til hvert vaskeri, og dette ble vedtatt av generalforsamlingen. Har du et forslag som kan bedre hverdagen?
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes til:
Styreleder i Sandefjordgata 3 Brl
Magnus Andersen
Sandefjordgata 3 D
0464 Oslo

eller på e-post til styret

tirsdag 21. februar 2012

Oppfordring fra politiet: lever anmeldelse

En patrulje fra Grønland politistasjon har vært på befaring i kveld og tatt bilder og avhørt vitner.  De oppfordrer alle som er fornærmet i saken om å levere en anmeldelse dersom man har mistet verdier.

Politibetjentene oppfordret om å levere anmeldelsen til Sentrum politistasjon.
Dersom boden kun er brutt opp og ikke noe av verdi er tatt, trenger du ikke å levere anmeldelse.

Innbrudd i kjellerboder

I løpet av natten har 14 av kjellerbodene blitt åpnet personer med uærlige hensikter. Det virker som at den eller de det gjelder har kommet seg ned i kjelleren via D-oppgangen. Kjellerdøren i D har et hakk ved låsen og det kan virke som at denne har blitt dirket opp. Døren er forøvrig hel og låsen fungerer fortsatt fint.

Bodene det gjelder ligger fra D til F. Merkingene på dørene er ikke alltid helt klar, man vi regner med at det gjelder bodene til disse leilighetene: 114, 115, 116, 117, 214, 215, 310, 314, 315, 317, 414, 511, 513 og 514.

Som sagt er merkingen ikke helt til å stole på, så selv om ikke din leilighet er nevnt bør du ta en kontroll.

Styret har sendt SMS/e-post til eierne av bodene det gjelder og sagt fra at de må selv sikre boden.

Vi vet foreløpig ikke noe om hva som eventuelt er tatt utover noe verktøy i den ene boden. Det ligger igjen noe i alle bodene og i noen av bodene står det fortsatt igjen sykler og ski.

Låsene til bodene er klippet over, men i de fleste tilfellene er selve beslaget fjernet. Store, kraftige beslag og tilsvarende hengelåser ser ikke ut til å hjelpe. Det kan nok tenkes at det er like greit med en relativt enkel lås. En teori kan jo være at en stor og kraftig lås er et signal om at her er det noe verdifullt.

Verdisaker må uansett aldri oppbevares i kjelleren.

De som har opplevd å få noe stjålet, må ta det opp med eget forsikringsselskap på innboforsikringen.