Vaskeri-booking

torsdag 21. juni 2012

Strømutkobling i F-oppgangen

Mandag 25. juni kobles ut strømmen i F-oppgangen fra 11:00 til 12:30.

Utkoblingen gjøres av Hauge Elektro. Elektriken, Eirik, kan kontakes på 988 03 179.