Vaskeri-booking

lørdag 3. november 2012

Ingen husleieøkning for 2013

Styret har nå behandlet budsjettet for 2013. Vi gjør som i fjor og lar være å øke husleien. Den beholdes på det nivå den er nå :)