Vaskeri-booking

torsdag 13. desember 2012

Arbeid i vaskeriet i D

Noen har sikkert allerede merket at det er har blitt en åpning i veggen ved vaskeriet til D, E og F.

Her var det før en dør, og den har lenge vært tettet av en treplate. Helt tett har det ikke vært, men nesten. Vaskeriet skal være en egen branncelle, og da må alle vegger og dører ha en viss evne til å tåle varme og brann. En treplate er i så måte en dårlig løsning.

Treplaten er nå fjernet, det skal settes opp gipsplater og kantene rundt mures igjen.