Vaskeri-booking

mandag 17. desember 2012

Oppstart av Energiprosjektet

På generalforsamlingen i våres orienterte vi helt kort om våre planer om å etablere en varmepumpe og få gjort noe med radiatoranlegget.

Borettslaget har nå inngått en avtale med OBOS Prosjekt om prosjektledelse for det som vi kaller Energiprosjektet. Det er to hovedmål med dette prosjektet. Det ene er en generell modernisering av varmeanlegget. Her vil man se på ulike tiltak som kan reduserer energiforbruket, og vi håper at en sideeffekt er et lavere støynivå på radiatoranlegget. Det andre hovedmålet er etablering av varmepumpe.

Hensikten med å få etablert en varmepumpe er å få ned strømregningen og samtidig bli litt mer miljøvennlige. Det fins ulike typer varmepumper. Det vi håper på er å kunne bore hull i bakken og utnytte grunnvarmen som er jevn og stabil hele året. I samme runde vil vi også vurdere om vi skal fjerne oljetanken. Det er det aktuelt å gjøre fordi det går mot et forbud for oljefyring og da må den i løpet av noen år fjernes uansett.

Det er mulig å få noe ENØK-støtte til både å etablere varmepumpe og fjerne oljetanken.

OBOS Prosjekt sin prosjektleder heter Anders Haga. Han hjelper oss nå med å få vurdert mulighetene til å bore hull for varmepumpen. Det har vært gjennomført en befaring med et brønnboringsselskap som var veldig positivt. Dette selskapet skal nå samle inn informasjon om hva som ligger av rør og kabler i bakken for å se om det er mulig å la gjennomføre boring.

Hvis utfallet er positivt og det viser seg at boring av hull er mulig, kommer OBOS Prosjekt til å oppdatere en ENØK-analyse som vi har. Det må gjøres for å kunne søke om ENØK-støtte. Deretter vil det bli lagd en oppdragsbeskrivelse og gjennomført en anbudsrunde. Først da vet vi hvor mye dette vil koste. Styret har i budsjettet for 2013 lagd til grunn to millioner kroner i investeringskostnader. Dette vil bli delvis finansiert med egenkapital og delvis med nytt lån. Det er ikke lagt til grunn økte husleiekostnader som følge av dette. Forhåpentligvis skal varmepumpen være selvfinansierende. Det vil si at kostnadene med et eventuelt lån mer enn motsvares av reduserte strømutgifter.

Dersom vi må ta opp et lån, kommer dette opp som en sak på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær generalforsamling.

Vi oppdaterer nettsidene med mer informasjon etterhvert som prosjektet går fremover.