Vaskeri-booking

onsdag 30. januar 2013

Varsel om ordinær generalforsamling 2013

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling 15.04.2013.

I forkant av møte vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 25.02. 2013.

Har du et forslag som kan bedre hverdagen?
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes til:
Styreleder i Sandefjordgata 3 Brl
Magnus Andersen
Sandefjordgata 3 D
0464 Oslo

eller på e-post til styret

torsdag 17. januar 2013

Nøkkel til utgangsdør

Denne nyhetssaken er oppgradet! Gå til vår nye faste side her: https://www.sandefjordgata3.no/p/nokler.html

Rom til oppbevaring av barnevogner

Trenger du et sted å sette barnevognen?

I kjelleren er det et rom rett ved kjellertrappa i hver oppgang (utenom F) som lånes ut til oppbevaring av barnevogner. I hvert rom er det plass til to vogner.

Nøkkel låner du gratis fra borettslaget. Kontakt styret.

Ned kjellertrappene er det en fastmontert planke og en nedfellbar som kan brukes for å enkelt dra barnevognen opp og ned. Alle rommene ble ferdig malt i fjor høst og noen har allerede tatt de i bruk.

Vi minner om at barnevogner ikke skal stå i oppgangen. Man må enten ta med barnevogner inn i leiligheten, plassere de i egen bod, under kjellertrappa eller låne rom av oss.

fredag 4. januar 2013

Kast juletreet ditt til mandag

Mandag 7. januar samler kommunen inn juletre. En bil kjører rundt og henter. Du må selv bære treet til hentebilen, men denne stopper i krysset Sandefjordgata/Hortengata kl 17.00. For mer informasjon se nettsidene til Renovasjonsetaten.