Vaskeri-booking

lørdag 16. mars 2013

Styreverv?

Styret leter etter nye styremedlemmer. Dagens styre består av seks personer. Fire av disse styremedlemmene har nå solgt eller er i ferd med å selge leiligheten sin i borettslaget. Vi trenger derfor flere nye kandidater enn vanlig.

Vi håper derfor at DU kan være interessert i å sitte i styret.

Vi trenger både noen som kan være valgt for to år og noen for ett år. Styret er interessert i motiverte, praktiske og kloke kandidater som kan representere gården på en god måte. Styret møtes 6-7 ganger i året og har en noe e-post utveksling mellom møtene. I tillegg kan styremedlemmene få noen praktiske oppgaver fra tid til annen.

Som styremedlem er du med på å:
- arrangerer dugnader og sommerfest,
- bidra til et bra, hyggelig og  sosialt bomiljø,
- utvikle et attraktivt  borettslag,
- påvirke hva som skal gjøres av investeringer.

Borettslag som boform er basert på engasjerte mennesker. Hvis du er en av disse, ta kontakt med styreleder.

Nye styremedlemmer velges på generalforsamlingen mandag 15. april.