Vaskeri-booking

søndag 17. mars 2013

Utvilkling i boligprisene siden 1991

Dagens boligpriser overgår det meste vi har sett tidligere. I 2012 ble gjennomsnittsprisen for en ett-roms 2.050.000 og for en to-roms 2.534.500 her i vårt borettslag.

Hva var så prisene for ti år siden eller tjue år siden? Vi har dukket ned i borettslagets arkiver og funnet frem gamle melding om kjøp og salg og satt dette sammen. Hva er det vi finner? En utvikling i prisene som må ha vært vanskelig å forstille seg.

Før jul meldte vi om en rekordnotering for en to-roms. Hele 2,76 millioner ble den solgt for. En sum som gjør det vanskelig nå å forstille at årtusenskiftet kunne man kjøpe en to-roms for under en million.

Her er noen utvalgte årlige gjennomsnittspriser siden 1991:
År           Ett-roms          To-roms
1991280 000317 500
1996340 000469 167
2001838 3331 085 000
20061 435 0001 754 286
20111 435 0002 129 750
20122 050 0002 534 500

Det gir et årlig gjennomsnitt på 10 %  høyere boligpris per år. På denne grafen viser den blå streken gjennomsnittsprisen for en to-roms leilighet hvert år siden 1991 til 2012. Den røde streken viser en jevn årlig økning på 10 %. Med noen få unntak som finanskrisen i 2008, er det påfallende hvor nært de følger hverandre.klikk for større versjon
 
Prisene som er oppgitt er uten fellesgjeld og uten å ha justert for inflasjon. Men en justering for inflasjon ville ikke ha endret bildet særlig; I følge SSB tilsvarte 317.500 kr i 1991 ikke mer 481.700 kr i 2012.