Vaskeri-booking

mandag 8. april 2013

Generalforsamling 2013

Husk generalforsamling mandag 15. april kl 18:00 på Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1.

Vi serverer noe å spise og drikke

Det vil bli gitt en kort orientering om borettslagets økonomi og utsiktene fremover. Styret har fremmet forslag om å utrede utskiftning av vinduer og endring av vedtektene når det gjelder styresammensetning. Blant endringene som er foreslått, er å endre minimumsantallet slik at det ikke er strengere i vedtektene enn i loven.