Vaskeri-booking

søndag 26. mai 2013

Renteøkning til 3,85%

Fra 03.06.2013 øker renten på lånet til borettslaget med 0,15 prosentpoeng til 3,85 %.

Borettslaget vil per 30/08-2013 ha et annuitetslån på kr 11.705.000.

Renteoversikten er oppdatert.