Vaskeri-booking

lørdag 4. mai 2013

Sykler fjernet på dugnaden

Sju sykler ble fjernet på dugnaden. De var ikke merket med navn eller leilighetsnummer og så både nedslitte og herreløse ut. Hvis noen savner syklene sin så står syklene i kjelleren ved F-oppgangen.
Kontakt styret for å få sykkelen låst opp.

Hvis du fortsatt savner sykkel din, så kan det være at den er stjålet. Pass godt på sykkelen din. Lås fast både ramme og forhjul.