Vaskeri-booking

lørdag 17. august 2013

Ekstraordinær generalforsamling

Alle andelseiere innkalles til en ekstraordinær generalforsamling.

Tid: Torsdag 29.08.2013 kl 18.00
Sted: Bydelens Nærkontor i Drøbakgata 1

Borettslaget har inngått avtale med ett vaktmesterfirma og styret ønsker derfor at dagens vaktmesterleilighet selges.

Her finner du komplett innkalling med beskrivelse av forslag.