Vaskeri-booking

lørdag 17. august 2013

Varsel om oppfylling av radiatoranlegget

På mandag kl 09 vil rørleggeren fylle opp radiatoranlegget med vann igjen. Vennligst luft ut radiatorene og kontroller rør og ventiler for eventuelle lekkasjer.

Ved eventuelle lekkasjer, kontakt rørleggeren på telefon 41 42 64 76 for å få besiktiget lekkasjen.