Vaskeri-booking

torsdag 19. september 2013

Mye luft i radiatorer

På grunn av at anlegget var helt tappet ned, er det mye luft i radiatorene. Etterhvert som det luftes ut synker trykket på anlegget og det må fylles på mer vann. Det er gjort hvert dag siden anlegget ble satt i drift på søndag. Vi vil fortsette å fylle på mer vann etterhvert som flere får luftet. Vi ber om at alle lufter ut så raskt som mulig.

Enkelte vil oppleve at de prøver på å lufte ut, men at det etter en stund ikke kommer mer luft eller vann. Noen hører også en surkle lyd fra radiatoren. Da har trolig trykket blitt for lavt. Når vi får økt trykket (fylt på mer vann) kan man lufte ut på nytt, og da vil det som regel bli bra.

Dersom du har vedvarende problem med radiatoren, kontakt styret.