Vaskeri-booking

søndag 15. september 2013

Radiatoranlegget er slått på

I dag har vi slått på radiatoranlegget.

Du må lufte ut radiatoren. For å lufte ut trenger du en radiatornøkkel. En slik kan kjøpes hos Clas Ohlson.


Temperatur
Temperaturen på radiatorene blir ikke høy. Nå er temperaturen på vannet som går ut ca 38 grader, og 36 grader på det som kommer i retur. Din radiator kan ikke bli varmere enn dette. Hvis det blir kaldt vil temperaturen på radiatoren automatisk stige. Når det er minus ti grader ute, blir temperaturen på vannet ca 50 grader.

Dersom radiatoren din ikke blir varm, meld fra til styret men luft ut først.

Rørlegger-arbeid
I august ble det gjort omfattende arbeid på radiatoranlegget og noe utbedringer på kaldt og varmtvannsanlegget. Selve innreguleringen er ikke foretatt ennå.
- I fyrrommet er det montert en ny frekvensstyrt sirkulasjonspumpe og en mikrobobleutskiller. Begge disse gjør forhåpentligvis sitt til at anlegget går bedre og roligere.
- Sirkulasjonen på varmtvannsberederne er lagt om slik at det raskere kommer varmt vann også når varmtvannet er lite i bruk.
I tillegg er det gjort flere mindre tiltak og reparasjoner.

Innregulering
Det største enkelt tiltaket er montering av 22 ventiler på hvert opplegg for radiatorene. Det er disse ventilene som skal innreguleres. Det innebærer at man finner riktig vannmengde til hvert innlegg og låser inn ventilene på dette nivået. Det gjør at ikke mer vann enn nødvendig går opp rørene til alle etasjene. Innreguleringen vil skje senere i høst. I forbindelse med innreguleringen må alle beboere hjelpe til. På den aktuelle dagen må alle stille radiatorventilene sine på maksimal varme (5 på rattet). Mens innreguleringen foregår vil anlegget bli slått av og det kan bli litt kaldt før anlegget igjen slås på.