Vaskeri-booking

søndag 20. oktober 2013

Parkering forbudt i bakgården

På dugnaden ble det satt opp nye skilt for å gjøre det enda tydyligere at det er forbudt å parkere i bakgården. Vi har nå understreket at det kan bli borttauing for eiers regning.

Tidligere har vi lagt igjen melding til eier og prøvd å kontakte eier. Dette har vært tidkrevende og ikke alltid ført til ønsket resultat. Nå vil vi i stedet kontakte et av Oslos mange bilbergingsfirmaer og få kjøretøyet fjernet.

Parkeringsforbudet gjelder alle kjøretøyer. Det har i sommer vært folk som har prøvd seg med mopeder og  tilhengere, men dette er også forbudt. Noen har prøvd seg med parkering på gresset, det er selvfølgelig heller ikke i orden.

Det ser særlig ut til at parkeringsforbudet brytes av folk som besøker noen i borettslaget. Alle beboere bør derfor si fra til sine gjester at det er parkering forbudt i bakgården.

Husordensreglene sier at kun korte opphold ved av- og pålessing er tillatt. Hvis vi ikke ser at dette pågår, så vil vi få kjøretøyet borttauet.

onsdag 16. oktober 2013

Husleieøkning for 2014

Felleskostnadene øker med 3 % fra 1. januar 2014.


I 2013 har vi hatt samme nivå som i 2012 og 2011.

Bakgrunnen for økning er at prisene på store utgifter som forsikring, kabel-tv og kommunale avgifter igjen stiger langt raskere enn andre priser. Styret ser også at langtidsbudsjettet tilsier at felleskostnadene må gå noe opp både for 2015 og 2016 med omtrent like mye som for 2014.

Bakgrunnen for dette er at det i borettslagets fremtidsplaner inngår det å rehabilitere taket. Foreløpig er dette lagt inn i langtidsbudsjettet for 2016, men dette må vurderes fra år til år. Kostnadene med å rehabilitere taket er grovt estimert til 3 millioner kroner. Utsiktene til å dekke dette innenfor en økning i felleskostnadene på 3 % per år vurderes som gode og på nåværende tidspunkt som tilstrekkelig.

Nye vaskeposer

I begge vaskeriene er det nå lagt ut nye vaskeposer. Bruk disse når du vasker BH'er og annet.

onsdag 9. oktober 2013

Vinduer: OBOS Prosjekt valgt som prosjektleder

Styret har gjennomført en anbudsrunde blant flere prosjektfirmaer, og har i kveld valgt OBOS Prosjekt som prosjektleder for vindu-prosjektet.

Styret ble pålagt av generalforsamlingen i våres å utrede utskiftning av vinduer. Styret tar sikte på å legge frem et forslag om utskiftning på generalforsamlingen neste vår.

I god tid før dette ønsker styret å gjennomføre et beboermøte for å gi informasjon om vindu-prosjektet. Styret tar gjerne i mot eventuelle spørsmål og innspill fra beboerne allerede nå, slik at vi kan gi best mulig informasjon på beboermøtet.

torsdag 3. oktober 2013

Dugnad 17. oktober

Det blir dugnad 17. oktober kl 17:30

I forbindelse med dugnaden får vi utplassert en container som blir hentet fredag den 18.

På dugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene og tømmer gjenglemt kurven i vaskeriene.

MERK OG FJERN SYKLER!
Etter at naboens trær ble felt, er det er så mye kvister og løv ved syklene at vi ber om du fjerner sykkelen fra sykkel-parkeringen ute mens vi har dugnaden. Da blir det enklere å få ryddet opp.
Merk forøvrig sykler med navn og leilighetsnummer. Både sykler som står i kjelleren og på sykkelparkeringen ute. De syklene som ikke er merket når vi har dugnad, blir fjernet.

Servering
Vi tar en enkel servering med kaffe, drikke og årets siste grilling.

Vi sees!

Vaskemaskin reparert

På tirsdag ble vaskemaskinen i vaskeri I reparert.