Vaskeri-booking

onsdag 16. oktober 2013

Husleieøkning for 2014

Felleskostnadene øker med 3 % fra 1. januar 2014.


I 2013 har vi hatt samme nivå som i 2012 og 2011.

Bakgrunnen for økning er at prisene på store utgifter som forsikring, kabel-tv og kommunale avgifter igjen stiger langt raskere enn andre priser. Styret ser også at langtidsbudsjettet tilsier at felleskostnadene må gå noe opp både for 2015 og 2016 med omtrent like mye som for 2014.

Bakgrunnen for dette er at det i borettslagets fremtidsplaner inngår det å rehabilitere taket. Foreløpig er dette lagt inn i langtidsbudsjettet for 2016, men dette må vurderes fra år til år. Kostnadene med å rehabilitere taket er grovt estimert til 3 millioner kroner. Utsiktene til å dekke dette innenfor en økning i felleskostnadene på 3 % per år vurderes som gode og på nåværende tidspunkt som tilstrekkelig.