Vaskeri-booking

onsdag 10. desember 2014

Nøkler utlevert og utbetaling av kompensasjon

Alle vinduer er nå skiftet ut og vi har hatt overtakelsesmøtet med leverandøren. Noen mindre ting gjenstår å følge opp før prosjektet er helt avsluttet.

Alle beboere som leverte nøkler til bodene skal nå ha fått disse tilbake. De siste har fått denne i postkassen i kveld.

Borettslaget har nå sendt ut brev til de andelseierne som skal ha penger tilbake. 580 000 kroner  venter nå på utbetaling til andelseiere som tidligere hadde byttet ut vinduene selv og tatt kostnaden for dette. Brev er sendt per epost eller post til de 30 andelseierne dette gjelder.
Beløpet  som de får utbetalt varierer fra 5 200 kroner til 40 400 kroner.

tirsdag 18. november 2014

Utskifting av vinduer i kjeller

Vinduene i kjelleren skal nå byttes ut. Vi ber om at alle som har en kjellerbod med vindu leverer nøkkel til styret snarest og innen utgangen av uken.

Innleveringen kan enten skje ved:
• ved å legge en nøkkel i postkassen
     o til styret i kjelleren ved C-oppgangen (for beboere i A til C)
     o til styreleder i D-oppgangen (for beboere i D til F). Postkassen er merket Andersen. 
•  Personlig overrekkelse  til styreleder fredag 21. nov. mellom kl 1700 og 1900.

Postkassen i kjelleren vil tømmes hver kveld tirsdag til søndag.

Beboerne må rydde gangbaner til vindu. Det kan bli støv, sørg for tildekking. Sørg for at døren til boden er tydelig merket med leilighetsnummer og at nøkkelen er merket ned leilighetsnummer og navn.

lørdag 15. november 2014

Renten synker til 3,35 %

Fra 22.12.2014 synker renten på lånet til borettslaget med 0,15 prosentpoeng til 3,35 %.


Renteoversikten er oppdatert.

torsdag 6. november 2014

Vinduer - Revidert fremdriftsplan

Palmgren har gitt oss en revidert fremdriftplan. Den er hengt opp i gjenværende oppgangene, og du kan også lese den her.

tirsdag 28. oktober 2014

Vinduer - si fra til Palmgren ved klagerDet er viktig at man straks sier fra dersom man oppdager noe ved de nye vinduene som man ikke er fornøyd enten det er små eller store ting. Sier man fra tidlig, er det som regel lettere å få fikset. Erfaringsmessig er det mange som ikke sier i fra og da må man leve med misnøyen.

fredag 24. oktober 2014

Utvidet tilbud fra Get

OBS! Du har kommet til en gammel nyhetssak. For oppdatert informasjon om internett og TV, les denne permanente artikkelen: https://www.sandefjordgata3.no/p/internettogtv.html

-----
Styret har inngått en ny kollektivavtale med Get. Den nye avtalen gir alle internett, opptaksboks og billig oppgradering.

I dag har borettslaget en kollektivavtale som gir alle digital-TV med ordinært modem.

Den nye avtalen gir alle beboere dette pluss en HD PVR. Det vil si en dekoderboks som kan ta opp tv-programmer og viser de kanalene som sendes i HD. Uten avtale koster denne 99 kroner per måned.

I tillegg inngår nå internett i avtalen. Alle får 5 Mbps i nedlastingshastighet i 2 Mbps i opplastningshastighet (kalles Kollektiv 5). Denne hastigheten tilsvarer XS 5 som koster 299 kroner per måned.

Beboerne kan selv oppgradere hastigheten til reduserte priser i forhold til ordinær pris:


Abonnement   Hastighet Mbps   Pris pr. mnd   Veil. pris
Kollektiv 55/2Inkludert-
S 2020/2269,-399,-
M 5050/5329,-499,-
L 100100/5369,-599,-
XL 150150/20569,-899,-


Det vil si at dersom du i dag har XS 5 allerede en HD PVR, sparer du 398 kroner per måned eller litt under 4 800 kroner for året. Eller man kan velge å holde kostnadene på omtrent samme nivå som i dag og få en 100 Mbps linje i stedet.Dersom du i dag har S 20 og HD PVR, betaler du 498 kroner. Dette vil heretter koste deg 269 kr per måned. Hvis du syns at 5 Mbps holder kan du nedgradere abonnementet og spare potensielt enda mer.

I gjennomsnitt øker borettslagets kostnader med kun 58 kr per leilighet per måned, så dette er et godt tilbud. Økningen er inkludert i den varslede økningen av felleskostnadene med 6 %.

Get kommer til å sende ut et eget team som deler ut nødvendig utstyr. De vil i den anledning sende ut et informasjonsskriv til hver og én beboer. Her får man mulighet til mulighet til å signalisere om man ønsker individuelle tilleggstjenester/produkter fra Get.

Avtalen er nettopp inngått. Vi må smøre oss med noe tålmodighet før oppgraderingen er klar for å rulles ut, trolig begynnelsen av januar 2015.

Husleieøkning for 2015

Styret har nå behandlet budsjettet for 2015 og vedtatt at felleskostnadene øker med 6 %. 

Økningen skyldes dels vinduesrehabiliteringen og låneopptaket på to millioner kroner. Styret forventer at lånet blir utbetalt i januar neste år.

Videre er det en kraftig økning i de kommunale avgiftene med 20 %. Kommunale avgifter utgjør nå litt mer enn 10 % av kostnadene til borettslaget.

Styret tar også høyde for at taket må rehabiliteres i 2016 og ser at det vil kunne bli behov for et nytt låneopptak for å finansiere deler av kostnadene.

Inkludert i husleieøkningen er også et utvidet tilbud fra Get. Se egen sak om dette.

tirsdag 21. oktober 2014

Skrotinnsamling - Endret sted

Siden Palmgren lagrer vinduer der vi hadde tenkt å samle inn skrot, så endrer vi innsamlingssted for skrot. Det nye stedet er foran B-oppgangen, rundt det runde bordet. Sett malingsspann nærmest hekken til syklene.

mandag 20. oktober 2014

Kompensasjon

For de leilighetene som ikke får byttet vinduer, fordi andelseier selv har skiftet de i 2002 eller nyere, vedtok generalforsamlingen at disse skulle få en kompensasjon.

Kompensasjon vil tilsvare det som borettslaget har i besparelse på at disse vinduene ikke må byttes nå.

Når siste faktura er mottatt fra vindusleverandøren, vil vi ha et korrekt grunnlag på å regne ut kompensasjonen.

Kompenasjonen vil bli utbetalt til det kontonummeret som andelseier oppgir. Eget skjema for dette vil bli levert til de aktuelle andelseiere.

Styret regner med at kompenasjonen vil være utbetalt før februar 2015.onsdag 15. oktober 2014

Rotter

Vaktmester Andersen har nylig avsluttet en rottebekjempelse. I uteboden ble det etablert ett rottereir. Feller og åte ble satt ut og syv rotter tatt. Reiret er ryddet ut.

En vesentlig del av problemet er uorden ved søppelet. I søpplerommet havner det mye på bakken fordi man ikke bruker alle containerne. Lokket på papirkassene står ofte åpne på grunn av store esker.

Styret vil se på nye tiltak som kan gi bedre orden. Vi vurdere å skaffe et miljøhus til papiret og nye innkast til søpplekassene slik at alle dunkene blir enklere tilgjenglig samt hindre at man setter fra seg store gjenstander inne i boden.

Dugnad 22. oktober

Det blir dugnad onsdag 22 oktober kl 18:00

I forbindelse med dugnaden blri det en ny skrotinnsamling, se egen sak.

På dugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene og tømmer gjenglemt kurven i vaskeriene, samt de andre vanlig dugnadsoppgavene.

MERK SYKLER
Merk sykler med navn og leilighetsnummer. Både sykler som står i kjelleren og på sykkelparkeringen ute. De syklene som ikke er merket når vi har dugnad, blir fjernet.

Servering
Vi tar en enkel servering med kaffe, drikke og årets siste grilling.

Vi sees!

Skrotinnsamling

Vi gjentar suksessen med skortinnsamlingen fra i våres.

Slik så det ut etter skortinnsamlingen i våres


Innsamlingsplass
Den lille gressflekken uten for E/D fungere som innsamlingsplass. Plasser gjenstandene dine rundt det lille treet. Malingsbokser ber vi blir plassert nærmest papirdunkene.

Når
Avfallet hentes mandag 27. oktober. Beboeren kan begynne å sette ut avfall fra etter dugnaden .

Hva slags avfall
Renova henter all slags avfall og skrot, inkludert elektrisk avfall, maling, løsemidler, gips, impregnert trevirke, spraybokser, glass osv. Tidligere når vi har hatt container er det mange begrensinger på hva som kan kastes. Her er det ikke slike begrensinger.

Viktig å få kastet
Se eget oppsalg om å nødvendigheten av å få ryddet bort ting i kjelleren, slik at Palmgren får uhindret tilgang. Benytt derfor anledningen nå til å få ryddet godt opp.

Utskitfting av vinduer starter nå

20. oktober starter Palmgren utskiftningen av vinduer. I den anledning må alle sette seg inn i den informasjonen som Palmgren har hengt opp på oppslagstavlene:
- Informasjonsskriv fra Palmgren
- Fremdriftsplan fra Palmgren

Fremdriftsplanen er en tentativ plan. Den kan endres.

Minimum to netter før den enkelte leilighet blir tatt, vil det bli gitt et eget varsel:
- Varsel om utskiftning av vinduer

Tildekningsmateriell
Palmgren vil sammen med varselet, sette ut tildekningsmateriell på dørmatta til leiligheten. Dette omfatter en rull med plast på 40 m2 og en rull papp på ca 20 m2.

Brukt papp og plast legges etterpå ned i kjelleren i barnevognsrommene. I A-C benyttes barnevognsrommet i B, i D-F benyttes barnevognsrommet i F. Egne skilt vil bli hengt opp. Vennligst hold orden.

Tildekningsmateriell skal ikke kastes i containerne til Palmgren.

Kast skrot
Kjellervinduene vil også bli byttet fra innsiden. Alle som har en kjellerbod må sørge for at Palmgren kan komme frem til kjellervinduet, uten å måtte klatre over løse gjenstander. Benytt dugnaden til å kvitte deg med skrot. Frigjør plass på loftet slik at gjenstander fra kjellerboden kan settes opp på loftet.

onsdag 24. september 2014

Luft ut radiator nå

Sent i går kveld startet vi opp radiatoranlegget.

I den anledning må alle lufte ut radiatoren sin. Vi ber om at alle gjør dette nå med en gang. Erfaringsmessig tar det svært lang tid før alle har fått gjort dette.

Når vi starter opp anlegget er det alltid mye luft i rørene. De som bør lengst unne fyrrommet og øverst i gården er avhengig av at trykket i anlegget er høyt nok til at de får varmtvann til sine radiatorer. Når hver enkelt lufter ut radiatoren synker trykket, og dermed kan også varmen forsvinne fra de som bor høyest.

Nå i starten øker sjekker vi trykket daglig og øker det opp igjen dersom det har falt. Men vi kan ikke ha dette som en daglig rutine. Derfor ber vi om at alle lufter ut radiatoren sin nå. Dersom man ikke syns man har behov for radiatorvarmen ennå, så kan man bare stille termostaten på null etter å ha luftet ut.

Et vanlig spørsmål vi får er at min radiator er bare lunken. Temperaturen på varmtvannet som sirkulerer i anlegget er bare på 40 grader, så det er naturlig å oppleve dette som lunkent.

fredag 12. september 2014

Grønne midler

Bydelsutvalget har i år satt av kr 200.000 til støtteordningen for grønne tiltak og aktiviteter innen Bydel Sagene. Organisasjoner, enkeltpersoner, næringsvirksomheter, grønne gründere, borettslag og bydelens tjenestesteder kan søke om tilskudd fra disse midlene.

Eksempler på grønne tiltak og aktiviteter inkluderer opplysningsarbeid, dyrkingsprosjekter, grønne tak, sosialt entreprenørskap, arrangering av kurs og verksteder, og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og avfall.

Søknadsfristen er 12. oktober. Les mer hos bydelen.

mandag 8. september 2014

Tapt nøkkel?

I postkassa til styret nede i kjelleren ble det funnet en nøkkel uten noe mer informasjon. Hvis du savner en nøkkel, send en beskrivelse til styret.

torsdag 21. august 2014

Bakgårdsfest onsdag 27. august

Styret ønsker å invitere alle i borettslaget til bakgårdsfest.

Mens grillen varmes opp, tar vi en velkomstdrink. Vi serverer pølser med tilbehør, snacks og noe søtt. Ta med det du ønsker å drikke på, og eventuelt egen grillmat hvis du vil ha noe annet enn pølser.


Hvor? I bakgården
Hvilken dag? Onsdag 27. august
Hvilket klokkeslett? Kl 18.00

lørdag 5. juli 2014

Parasoll i bakgården

Vi har kjøpt inn en parasoll til et av bordene på uteplassen. På stangen er det en sveiv for å slå ut og slå sammen parasollen. Når parasollen er slått ut, har man også mulighet til å trykke inn en knapp for å vinkle parasollen.

Vi håper at mange får glede av parasollen!

Spørsmål og svar om vinduer


Hva er leilighetsnummeret mitt?
I dørkarmen har mange et nummer som starter på H0xxx, dette er bolignummeret og ikke noe som vi bruker. Forklaring til leilighetsnummeret og en illustrasjon over gården finner du på denne linken her.

Mitt vindu er fra før 2002, men det er i god stand. Trengs det å byttes?
Alle vinduer før 2002 skal byttes. Dette er enstemmig vedtatt på generalforsamlingen. Er man uenig i dette burde man ha snakket ut på generalforsamlingen. De fleste vinduene fra før 2002 er fra 80-tallet eller eldre. Disse vinduene har nådd sin forventete levealder. Dersom de ikke viser svakhetstegn nå, er det kun et spørsmål om tid. Vi kan ikke etter utskiftningen sitte igjen med "hull" hvor det er gamle vinduer. Det må være tilnærmet lik standard i hele borettslaget.

Vinduene i min leilighet stemmer ikke med oversikten
Kontroller vinduene mot illustrasjonene nedenfor. Klikk på bildet for stor versjon.
Type A: Stue
Type B: Kjøkken og soverom (og i stue for leilighetene i E på høyre-side)
Type C og D: Stue for leilighetene i A på venstre-side
Type F: Stue (kun leiligheter A-E, 1. etasje på venstre side)
Type G: Balkong

Vindu er markert med byttes, men jeg tror det er et nytt vindu
Si i fra til styret. Du kan også kontrollere årstallet ved å se på listen inni i vinduet, mellom glassene. Se beskrivelse hos Dinside.

søndag 29. juni 2014

Nye rekordpriser

Denne uken ble en ett-roms leilighet solgt for 2,3 millioner + fellesgjeld og satte dermed en ny rekord.

Grafen nedenfor viser utvikling i boligprisene siden 2004.

Det siste året har det både gått opp og ned mye, men nå er prisene tilbake gamle høyder.

Signert kontrakt med entreprenør, sjekk status på dine vinduer

Denne uken har vi signert kontrakt med entreprenør for utskifting av vinduer. Det ble til slutt Palmgren AS som ble valgt. En representant fra Palmgren var med på beboermøtet tidligere i våres.

Styret er veldig godt fornøyd med prisen som ble oppnådd. Fire entreprenør ble invitert til å gi anbud, og tre stk leverte. Alle tre lå godt under estimatet som ble presentert på beboermøtet. Palmgren AS var billigst. Vi ønsker ikke å oppgi totalsummen her foreløpig, men det ble flere hundretusen kroner under estimatet.

Forventet oppstart er mandag 20. oktober, og så vil det pågå i litt under to måneder.

I hver oppgang er det i dag hengt opp oversikt over antall og type vinduer som byttes i hver leilighet. Entreprenøren har fått en tilsvarende oversikt. Hver enkelt må kontrollere at opplysningen stemmer for sin leilighet. Kontakt styret snarest dersom det er feil. Vi må ha korrekte opplysninger før leverandøren bestiller vinduer.

Se oppslagene til alle oppgangen her:
A-oppgangen, B-oppgangen, C-oppgangen, D-oppgangen, E-oppgangen og F-oppgangen.

Borettslaget har nå også fått innvilget et nytt lån på kroner to millioner.

søndag 22. juni 2014

Vellykket skrotinnsamling

Etter forrige helgs oppslutning om skrotinnsamlingen tror styret at dette kan være måten vi gjøre det på fremover ved dugnadene fremfor en egen container.

Slik så det ut mandag morgen:

fredag 6. juni 2014

Befaring med leverandører av vinduer

I dag har det vært gjennomført en befaring med fire leverandører av vinduer. OBOS Prosjekt hadde i forkant sendt ut et anbudsgrunnlag til disse fire spesielt utvalgte leverandørene. De har nå en svarfrist på ca. to uker. Etter dette kommer borettslaget til å velge en  leverandør som vi går i nærmere forhandlinger med.
Mulig oppstart er antydet blir tidligst i begynnelsen av oktober.

søndag 1. juni 2014

Nabovarsel om nye balkonger

Vår nabo, Sandefjordgata borettslag, i Sandefjordgata 4 & 5 og Mogata 6A & 6B, har sendt oss ett nabovarsel vedrørende bygging av nye balkonger.

Utdrag fra nabovarselet
I alt er det planlagt 129 balkonger. Bredden varierer fra 2,8 m til 3,2 m, med dybde på 1,5 m med unntak av noen eksisterende balkonger som er bredere enn dette. 
De buete bakongene beholder i hovedsak sin form, men får 60 cm ekstra dybde.

Nåværende balkonger rives og erstattes med nye. De fleste eksisterende balkonger finnes i dag i øverste etasje, mens det i fremtiden blir balkonger i alle etasjer.

Balkongene oppfæres med bærerammer i stål med innfestning i bærende yttervegger, slik at det ikke vil bli noen synlige konstruksjonselementer som feks. søyler eller skråstag. Rekkverket utføres som et enkelt sprosseverk i stål, noe tilsvarende det som fortsatt finnes i enkelte balkonger i Moløkka-området, med tett plate bak.

Slik er balkongene illustert i nabovarselet

Oppstart
Det står ikke i nabovarselet, når de har tenkt å starte arbeidet, men på hjemmesidene er det oppgitt at de i januar regnet med oppstart 15. august. På hjemmesidene deres har balkongprosjektet en egen side.

Bisverm inntok borettslaget

Tirsdag denne uken hadde en bisverm slått seg ned på en balkong i andre etasje og i fjerde etasje. Via brannvesenet fikk vi kontakt med birøkter Arild Hansen som rykket ut og fjernet biene. Det var noen bier igjen da han var ferdig, men dagen etter var det langt færre igjen. Vi regner med at resten forsvinner i løpet av noen dager.
teskt

Bisverm ved 2. etg

Bisvermen kunne høres godt

Bier også på 4. etg

Hoveddelen samles i en boks..

..resten feies bort

Svermen oppløses

Brannvesent ble tilkalt..

.. men birøkteren gjorde jobben alene

Birøkter Arild Hansen viser frem fangsten

lørdag 31. mai 2014

Nytt bord i bakgården til felles bruk

Nå er det omsider blitt satt på plass nye teglsteiner der hvor vi hadde det gamle skuret til snøfreseren.
Tidlig på dagen er dette en av de beste sol-plassene i borettslaget. Vi har derfor fått satt ut et bord og to stoler som alle kan benytte.torsdag 29. mai 2014

Ekstra mulighet til å bli kvitt avfall

Vi arrangerer ny innsamling av avfall. Denne gangen prøver vi uten container. Firmaet Renova vil selv sørge for sortering. Du trenger bare å sette alt du vil bli kvitt på innsamlingsplassen. 

Innsamlingsplass
Den lille gressflekken uten for E/D fungere som innsamlingsplass. Plasser gjenstandene dine rundt det lille treet. Malingsbokser ber vi blir plassert nærmest papirdunkene.

Når
Avfallet hentes mandag 16. juni, etter klokken 12. Beboeren kan begynne å sette ut avfall fra ettermiddagen på fredag 13. juni, slik at man kan bruke hele helgen.

Hva slags avfall
Renova henter all slags avfall og skrot, inkludert elektrisk avfall, maling, løsemidler, gips, impregnert trevirke, spraybokser, glass osv. Ved container er det mange begrensinger på hva som kan kastes. Her er det ikke slike begrensinger.

Viktig å få kastet
Når vi etter hvert skal få byttet vinduer, trenger leverandøren adkomst til kjellerbodene. Benytt derfor anledningen nå til å få ryddet godt opp.

tirsdag 27. mai 2014

Historisk salgsrekord

En to-roms leilighet, som er ombygd til en liten tre-roms, ble i dag solgt for 3 065 000 kroner. I tillegg kommer fellesgjeld.

Dette var en leilighet i 4 etg A, på enden av bygget mot Hortengata.

De lykkelige kjøperne får kort vei med flyttelasset. De er nemlig nærmeste nabo. Om ikke ikke lenge vil det derfor komme en ett-roms for salg. Det var ikke lenge siden vi meldte at også ett-roms leiligheter nå hadde satt rekord.

mandag 19. mai 2014

Renten synker til 3,50 %

Fra 03.06.2014 synker renten på lånet til borettslaget med 0,35 prosentpoeng til 3,50 %.


Renteoversikten er oppdatert.

søndag 18. mai 2014

Ett-roms til rekordpris

Forrige uke ble det solgt en ett-roms leilighet i B for 2 280 000 kroner.

Det er 30 000 kroner mer enn forrige rekord. Forrige rekord ble satt første gangen i august 2012 og har siden da vært tangert tre ganger, men aldri gått over før nå.

lørdag 10. mai 2014

Bakgården om våren

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/borettslaget.html

Velgjennomført dugnad

Litt surt vær tiltross, det var godt oppmøte på dugnaden og en svært effektiv gjennomføring. En stor takk til alle som bidro :) Sykler som ble fjernet under dugnaden er satt ned i kjelleren. Kontakt styret dersom din sykkel ble fjernet. Noen etterlot seg en pølseklype, styret tar i mot tips om hvem som eide denne. Årsberetningen og protokollen fra generalforsamlingen er nå lagt ut.

onsdag 30. april 2014

Det blir nye, gule vinduer

På generalforsamlingen i kveld ble det stemt over de tre forslagene som var meldt inn som egne saker.

Sak A - Utskiftning av vinduer
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Styret foreslo at:
- Alle vinduer før 2002 byttes, både i leilighetene og i fellesareal
- Kostnadene med utskiftningen fordeles etter ordinær brøk
- Leiligheter som ikke trenger å bytte vinduer, får en kompensasjon som tilsvarer besparelsen.

Sak B - Valg av farger på vinduer
Generalforsamlingen godtok benkeforslag om å først stemme over om man skulle ha hvite vinduer eller farge. Et stort flertall stemte da for farger.
Deretter stemte generalforsamlingenover de ulike fargene i den rekkefølgen som fargeprøve var blitt malt i.
Grått fikk en stemme (via fullmakt)
Grønt fikk 12 stemmer
Gult fikk 14 stemmer.

Sak C - Opptak av lån
Styrets forslag om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp et lån på inntil to millioner kroner ble enstemmig vedtatt.


Valg av tillitsvalgte
Arne Olav Taraaldsen tok ikke gjenvalg til styret. Joachim Christensen, Marthe Kvalsvik Rørstad og Vegard Schønberg stilte til gjenvalg som styremedlemmer for to år og ble valgt med akklamasjon. Kjersti Knudsen Aarrestad stilte til valg som styremedlem for ett år og ble valgt med akklamasjon.mandag 28. april 2014

Juridisk vurdering om fordeling av kostnader

Borettslaget har nå fått to avhengige juridiske vurderinger om hvordan kostnadene ved utskiftningen av vinduene skal fordeles. Begge peker i samme retning i sine konklusjon og anbefalinger.

Hovedtrekkene i vurderingene er at kostnadene med deles etter den ordinære brøken og at de som byttet vinduene i 2002 må få en kompensasjon.

Styret må derfor legge dette til grunn. For styret har det vært viktig å finne en løsning som gjør at de som byttet vinduer i 2002 ikke opplever å få en dobbel regning nå. Begge vurderingene kommer dette i møte med en kompensasjonsordning.

Styret vil redegjøre for hvordan dette påvirker den enkelte på generalforsamlingen og borettslagets økonomi. Styret skulle gjerne hatt denne kunnskapen tidligere, men det er bedre at det kommer før  generalforsamlingen enn etter.

Les de juridiske vurderingene her fra henholdsvis OBOS og Dalan.

onsdag 23. april 2014

Ikke kast dette i containeren

Viktig informasjon fra firmaet som leverer container til oss.

Det er ikke tillatt å levere følgende avfall blandet med annet avfall:

• EE-avfall
Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy

• Radioaktivt avfall
Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol

• Eksplosivt avfall
Eks. ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende

• Smittefarlig avfall
Eks. sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke, blodinfisert avfall

• Våtorganisk avfall
Eks. matavfall og frityrolje

• Farlig avfall
Eks. maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer

• Avløpsslam

• Flytende avfall

Onsdag 7 mai kl 1800 er det vårdugnad

Onsdag 7. mai har vi dugnad kl 18:00.

Vi har en del "faste" oppgaver som vi må få gjort:
- bære vekk ting og tang fra loft og kjeller
- luke og stelle i stand
- plante blomster
- fylle på med jord


MERK SYKLER!

Merk sykler med navn og leilighetsnummer. Både sykler som står i kjelleren og på sykkelparkeringen ute. De syklene som ikke er merket når vi har dugnad, blir fjernet.

Container

Vi bestiller en container til tirsdag 6. mai og henting på torsdag.

Servering

Vi griller pølser og skyller ned med en kald øl eller brus :)


Dugnad inne? Se vår liste med tips til ting du bør sjekke inne i leiligheten din.

Vi sees!

tirsdag 22. april 2014

Valg av farger til vinduene

Styret takker for de innspillene vi fikk i etterkant av beboermøtet. Basert på det endte vi på noen hovedalternativer og nå har vi fått et malerfirma til å male fire vinduer i fire ulike farger.Vi valgte ut første etasje i A som prøvekanin.

Vi har fått hjelp av leverandøren til å finne riktig fargekode til ulike alternativene.

Fargene er grå, grønt, hvitt og gult. Gulfargen skulle være mest mulig lik dagens (grendegul) og hvit ønsket vi lik den hvit fargen som er standardfargen som vinduene blir levert i.
På beslagene er det valgt litt ulike kombinasjoner for å bedre illustere hvordan det kan bli. Selv om et av vinudene nå for eksempel er malt med gul ramme og hvit beslag, så kan man ende på en annen kombinasjon.

Prismessig er hvit rimeligst siden dette er standardfargen fra fabrikk, mens de øvrige fargene koster ca. 260 000 kroner mer uavhengig av farge.

Nå har man muligheten til å gå ut i bakgården og på fargene med egne øyne.


Grå
Grønt


Hvitt
Gult


Trykk på bildene for stort format

Utskiftning av pulverapparater

Onsdag 7. mai skal pulverapparatene byttes.

Dagens pulverapparater har blitt 10 år gamle og da er det påkrevd med utskifting.Utskiftningen skjer ved at man setter den gamle slukkeren utenfor leiligheten før klokken åtte på morgningen, og så vil Trygg og Sikker fjerne denne og sette ut en ny slukker.

Slukkeren er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes fra boligen.

Elsa Gundersen 100 år

12. april fylte Elsa Gundersen 100 år!

Fra borettslaget fikk hun overrakt en stor gavekurv med påskeegg, en historisk bok, kaffe og et pledd for å nevne noe.

Oslos ordfører sendte en stor blomsterbukett.

Elsa Gundersen og mannen kjøpte leiligheten i borettslaget som et nygift par i 1942. Vi synes det er ikke mindre enn imponerende. Vi gratulerer igjen med den store dagen.

søndag 6. april 2014

Gratis grønne dunker

Borettslaget har fått en del grønn avfallsbeholder for organisk avfall. Beholderene er cirka 25 cm bred, 20 cm høy og 20 cm dyp. De deles ut gratis til beboerene etter førstemann til mølla-prinsippet. Kontakt styret på e-post eller telefon, så setter vi en beholder utenfor døren din.

Renovasjonsetaten hadde nylig en kontroll av innholdet i avfallsbeholderene våres. Vi har fått påpakning for det er få blå og grønne poser, mye løst avfall og store avfallssekker i avfallsbeholderne.

Tiltaket med utdeling av grønne beholdere er et forsøk på å bedre kildesorteringen.

mandag 31. mars 2014

Naboklager

Denne nyhetssaken er oppgradet!

Gå til vår nye faste side her:
https://www.sandefjordgata3.no/p/naboklager.html

fredag 7. mars 2014

Oppsummering fra beboermøtet

På beboermøtet om utskiftning av vinduer var det et stort oppmøte med rundt 40 personer. For de som ikke fikk deltatt, oppsummeres her noe av det som ble fortalt og delt ut av informasjon.

Oversikt over antall vinduer og aldersfordeling
Vinduene i borettslaget er tre hovedgrupper aldersmessig. 56 stk fra 2002, 159 fra 1980-tallet og  136 stk som er antatt å være fra opprinnelig byggeår (1939). Totalt er det 295 vinduer fra før 2002 som bør byttes ut. Av dette er det 76 vinduer som gjelder fellesarealet (kjeller og oppganger).

Historikken i borettslaget
Både på 80-tallet og i 2002 har det vært frivillige utskiftninger. Borettslaget organiserte selve utskiftingene mens beboerne betalte kostnadene selv. I 2002 fikk man en regning som var basert på det faktiske antallet vinduer og vindustyper som hver enkelt fikk byttet med et administrativt påslag for rigg og drift. Dette ble trolig delt likt mellom beboerne basert på antall vinduer.

Grunnen til at utskiftningene var frivillige var at andelseier hadde vedlikeholdsansvaret frem til ny borettslagslov trådte i kraft i august 2005.

De to frivillige utskiftingen har ført til at det nå er store ulikheter mellom leilighetene. Noen leiligheter byttet alle vinduene i 2002, noen leiligheter har bare vinduer som er eldre enn 2002, og andre igjen har kanskje et etter to vinduer som nå trenges utskifting.

I 2002 regnet man ut hvor mye den enkelte måtte betale i forhold til sitt "forbruk" av nye vinduer.  Den gangen fikk man et tilbud om å ta opp et eget privat lån fra OBOS Lån og Spar eller betale kontant. Man kunne naturligvis også skaffe seg privat finansiering og så betale kontant til borettslaget.

Fordeling av felleskostnader

Fordi hver enkelt leilighet betalte vinduer selv, ble ikke brøken for fordeling av felleskostnader/fellesgjeld endret. Det er mye variasjoner i felleskostnadene og fellesgjelden til de ulike leilighetene, men dette skyldes i hovedsak:
- størrelse på leiligheten
- om den har balkong eller ikke
- etasje (1. etasje eller høyere)

Antallet vinduer eller størrelsen på vinduene ser ikke ut til å ha betydning for felleskostnadene, i hvert fall ikke for de leilighetene som er lette å sammenligne. Vi har to eksempler på dette:
a) To-roms leilighetene i 1. etg i oppgang B til D, har på venstre side et større stuevindu (type F), mens de på høyre side har et vanlig stuevindu (type A). Ulike vinduer, men lik felleskostnad.
b) Leilighetene i E, 2. til 5. etg har like felleskostnader, men bare den i 5. etg har baderomsvindu.

Borettslagets økonomi og andre vedlikeholdsplaner
I tillegg til vinduer planlegger styret rehabilitering av taket. I langtidsbudsjettet til borettslaget er dette lagt inn i 2016 med tre millioner i kostnader. Styret mener at med 3 prosent årlig økning av felleskostnadene hvert år, vil det være mulig å nå borettslagets langsiktige økonomiske mål i 2017 eller 2018.

Vi gjør oppmerksom på at langtidsbudsjettet revideres hvert år og endringer må påregnes.

I tillegg ønsker styret sammen med en utskifting av vinduer, å sørge for en vask av fasaden i forkant og reparasjon av enkelte betongskader rundt vinduer og på balkonger


Styrets foreløpig innstilling
Styret mener at alle vinduene før 2002 bør skiftes ut. Dette omfatter 295 vinduer  hvorav 76 er vinduer i fellesarealene.

Styret ønsker å bruke 2002-utskiftningen som en mal for hvordan kostnadene skal fordeles. Et nytt moment er borettslaget blir en part i sluttregningen på grunn av vinduene til fellesarealene.

Regelen blir derfor at regningen først splittes mellom andelseierne og borettslaget i forhold til faktisk antall og typer vinduer. Deretter deles opp regningen mellom de andelseierne på samme måte.
Fordelingen av  rigg og drift foreslås gjort basert på antall vinduer da dette trolig gir mest rettferdig fordeling basert på medgått arbeid.

Borettslaget betaler leverandøren for hele totalsummen. Den enkelte andelseier avgjør selv om han eller hun vil betale sin del direkte til borettslaget eller få et "vindutillegg" lagt til de månedlige felleskostnadene.

Utskifting er estimert til 3 280 000 kroner dersom vinduene har lik farge innvendig og utvendig (hvit). En annen farge utvendig vil medføre en noe høyere kostnad. 

Priser for den enkelte beboer
Prisene som presenteres her er basert på alternativet med hvite vinduer velges. Prisene er inkl mva og ulike forhold som avfallshåndtering , klorparafin og miljøvederlag og et tillegg for rigg og drift. Prisene må oppfattes som veiledende.

TypeBetegnelsePris per stk
AStue14 773
BKjøkken/soverom10 177
CInnglasset balkong A10 139
DInnglasset balkong A15 764
EBad7 232
FStue 1. etg, V.18 388
GBalkong23 746

Ett-roms
En typisk ett-roms har et stuevindu (A) og et kjøkkenvindu (B). Hvis begge må skiftes er kostnaden 24.950 kroner. Månedlig tillegg på 153 kroner.

To-roms - uten balkong
En typisk to-roms har et stuevindu (A), et kjøkkenvindu (B), et soveromsvindu (B) og et baderomsvindu (E). Hvis alle må skiftes er kostnaden 42.359 kroner. Månedlig tillegg på 260 kroner.

To-roms - med balkong
En typisk to-roms har et stuevindu med balkongdør (G), et kjøkkenvindu (B), et soveromsvindu (B) og et baderomsvindu (E). Hvis alle må skiftes er kostnaden 51.332 kroner. Månedlig tillegg på 315 kroner.

To-roms i A med vinduer på sør-siden
Leilighetene i A på venstre side har flest vinduer. For leilighetene i 2, 3 og 4 etg. gjelder følgende:
- Først det vanlige antallet vinduer for en to-roms med balkong: stuevindu med balkongdør (G), et kjøkkenvindu (B), et soveromsvindu (B) og et baderomsvindu (E). 
- Så for vinduene på sør-veggen: 2 stk C og 3 stk D.
Hvis alle må skiftes er kostnaden 118.901 kroner. Månedlig tillegg på 729 kroner.

Kostnadene for månedlig tillegg er basert på 4 % rente og 20 års nedbetaling.

Forholdet til borettlagsloven
Det ble på beboermøtet stilt spørsmål ved om det var lovlig å fordele kostnadene på den måten som styret har foreslått. Styret er av den oppfattning av denne fordelingen er innenfor rammene av borettslagsloven og er den måten å fordele på som vil være mest rettferdig. Spørsmålet om fordeling har vært grundig gjennomgått med OBOS og vi føler oss derfor sikre på dette.
Det ble imidlertid tatt opp en dom som hadde falt i Høysterett om en lignende problemstilling i fjor høst. Styret regner med at denne er godt kjent for OBOS. Vi vil likevel se nærmere på denne dommen og få vurdert konkrekt om den har betydning for vårt prosjekt.

Fargevalg
Det var delte meninger på beboermøtet om fargevalg. Styret ønsker innspill fra beboerne om hvilke farger som er ønskelig. Styret må se på hvordan vi kan få gjennomført et godt fargevalg. En mulighet som ble diskutert var en et lignende opplegg fra da man valgte alternativ for trapperehabiliteringen. Da hadde styret på forhånd valgt ut tre alternativer og fikk utarbeidet en prøve på disse tre i tre oppganger. Kanskje bør styret nå finne frem til tre farger som det så kan stemmes over på generalforsamlingen.

Se egen artikkel om farger.

torsdag 27. februar 2014

Farge på vinduer

Det var et stort oppmøte på dagens beboermøte med rundt 40 deltakere. Ett av temaene som ble diskutert var farge på vinduer. 


Styret har vært på tur i nærområdet og tatt bilder av andre gårder som ligner på vår og sett på deres fargekombinasjoner på vinduene.

I denne pdf-filen kan du selv se resultatet.

En ting som vi lærte i dag var at før vinduene var gule var de grønne. Nårværende andelseier Knut Olsen var i en periode vaktmester, og kunne fortelle at det var han som hadde malt de gule i 1984. Da var de grønne.
Vi vet ikke om dette var den opprinnelige fargen, men det har altså vært variasjoner.

Vi drøftet muligheten for at styret finner frem til noen alternativer som det stemmes over på generalforsamlingen. Hva slags farge syns du borettslaget burde ha på vinduene?

mandag 24. februar 2014

Tidspunkt og sted for beboermøte

Som varslet er det beboermøte til torsdag om utskifting av vinduer. Møtet er klokken 18:00 på nærmiljøkontoret i Drøbakgata 1.

søndag 2. februar 2014

Innkalling til beboermøte vedrørende vinduer

På den forrige ordinære generalforsamlingen ble det fattet følgende vedtak: "Styret pålegges i løpet av 2014 å utrede kostnader knyttet til utskiftning av vinduer, forslag til gjennomføring og en rettferdig fordeling av kostnadene. Dette legges frem på neste generalforsamling."

Styret har nå innhentet informasjon og ikke minst priser vedrørende utskiftning av vinduer for den enkelte leilighet. Styret ønsker å presentere hovedfunnene på et beboermøte, før konkret forslag legges frem på generalforsamlingen.

Dato for beboermøtet er satt til 27. februar.

Varsel om ordinær generalforsamling 2014

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling 30.04.2014.

I forkant av møte vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10.03.2014.

Har du et forslag som kan bedre hverdagen?

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes til:
Styreleder i Sandefjordgata 3 Brl
Magnus Andersen
Sandefjordgata 3 D
0464 Oslo

eller på e-post til styret

lørdag 25. januar 2014

Vaktmesterleiligheten er solgt

Forrige uke ble vaktmesterleiligheten solgt. Vi oppnåde ikke helt den salgssummen på 2,1 millioner som vi hadde håpet. I stedet ble den solgt for 2.018.500 kroner. Det er uansett et løft for økonomien til borettslaget. Ny eier overtar leiligheten fra 17. februar.

fredag 17. januar 2014

Mer om innreguleringen

Sent søndag kveld vil sirkulasjonspumpen til varmeanlegget bli slått av og EL-kjelen vil få redusert effekt.
Radiatorene vil da ikke få varme og bygningen blir kjølt ned i løpet av natta.

Mandag morgen vil rørlegger skru av elkjelen og starte sirkulasjonspumpen på nytt. Det vil da bare være kaldt vann som sirkulerer på radiatoranlegget. Med alle termostatventiller satt til maks, vil dette hjelpe oss til å finne riktig vannmengde og trykk på anlegget.

Frem til rørleggeren skrur av elkjelen, vil det være til varmt tapevann til kjøkken og bad. Fra ca kl 9 og utover vil det imidlertid kunne bli kaldt vann også i kranene.

Varmtvannet og radiatorene vil bli varmt igjen utover ettermiddagen på mandag. 

onsdag 15. januar 2014

Varsel om innregulering av varmeanlegg!

Varmeanlegget i Sandefjordgata 3 skal innreguleres, mandag 20.01.2014.

For å oppnå en god innregulering av varmeanlegget er det viktig at alle termostatventiler på radiatorene står åpne.

For å åpne termostatventiler gjelder følgende prosedyre: Alle beboere må sette termostatventiler på maks kvelden før, søndag 19.01.2014

Varmeanlegget blir skrudd av på mandag morgen. Det kan da bli noe kaldere enn vanlig i leilighetene. Det er da viktig at ingen skrur på elektriske ovner eller lignende for å opprettholde varmen i leilighetene.

Etter innregulering på ettermiddagen skrus varmen på igjen. Det henges opp varsel i oppgangen når innregulering er gjennomført og termostater igjen kan justeres. Dette vil også merkes ved at leilighetene blir varmere igjen.

Med vennlig hilsen
Tore Orvei AS
Aut Rørleggerbedrift