Vaskeri-booking

torsdag 27. februar 2014

Farge på vinduer

Det var et stort oppmøte på dagens beboermøte med rundt 40 deltakere. Ett av temaene som ble diskutert var farge på vinduer. 


Styret har vært på tur i nærområdet og tatt bilder av andre gårder som ligner på vår og sett på deres fargekombinasjoner på vinduene.

I denne pdf-filen kan du selv se resultatet.

En ting som vi lærte i dag var at før vinduene var gule var de grønne. Nårværende andelseier Knut Olsen var i en periode vaktmester, og kunne fortelle at det var han som hadde malt de gule i 1984. Da var de grønne.
Vi vet ikke om dette var den opprinnelige fargen, men det har altså vært variasjoner.

Vi drøftet muligheten for at styret finner frem til noen alternativer som det stemmes over på generalforsamlingen. Hva slags farge syns du borettslaget burde ha på vinduene?

mandag 24. februar 2014

Tidspunkt og sted for beboermøte

Som varslet er det beboermøte til torsdag om utskifting av vinduer. Møtet er klokken 18:00 på nærmiljøkontoret i Drøbakgata 1.

søndag 2. februar 2014

Innkalling til beboermøte vedrørende vinduer

På den forrige ordinære generalforsamlingen ble det fattet følgende vedtak: "Styret pålegges i løpet av 2014 å utrede kostnader knyttet til utskiftning av vinduer, forslag til gjennomføring og en rettferdig fordeling av kostnadene. Dette legges frem på neste generalforsamling."

Styret har nå innhentet informasjon og ikke minst priser vedrørende utskiftning av vinduer for den enkelte leilighet. Styret ønsker å presentere hovedfunnene på et beboermøte, før konkret forslag legges frem på generalforsamlingen.

Dato for beboermøtet er satt til 27. februar.

Varsel om ordinær generalforsamling 2014

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling 30.04.2014.

I forkant av møte vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10.03.2014.

Har du et forslag som kan bedre hverdagen?

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes til:
Styreleder i Sandefjordgata 3 Brl
Magnus Andersen
Sandefjordgata 3 D
0464 Oslo

eller på e-post til styret