Vaskeri-booking

søndag 2. februar 2014

Innkalling til beboermøte vedrørende vinduer

På den forrige ordinære generalforsamlingen ble det fattet følgende vedtak: "Styret pålegges i løpet av 2014 å utrede kostnader knyttet til utskiftning av vinduer, forslag til gjennomføring og en rettferdig fordeling av kostnadene. Dette legges frem på neste generalforsamling."

Styret har nå innhentet informasjon og ikke minst priser vedrørende utskiftning av vinduer for den enkelte leilighet. Styret ønsker å presentere hovedfunnene på et beboermøte, før konkret forslag legges frem på generalforsamlingen.

Dato for beboermøtet er satt til 27. februar.