Vaskeri-booking

onsdag 30. april 2014

Det blir nye, gule vinduer

På generalforsamlingen i kveld ble det stemt over de tre forslagene som var meldt inn som egne saker.

Sak A - Utskiftning av vinduer
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Styret foreslo at:
- Alle vinduer før 2002 byttes, både i leilighetene og i fellesareal
- Kostnadene med utskiftningen fordeles etter ordinær brøk
- Leiligheter som ikke trenger å bytte vinduer, får en kompensasjon som tilsvarer besparelsen.

Sak B - Valg av farger på vinduer
Generalforsamlingen godtok benkeforslag om å først stemme over om man skulle ha hvite vinduer eller farge. Et stort flertall stemte da for farger.
Deretter stemte generalforsamlingenover de ulike fargene i den rekkefølgen som fargeprøve var blitt malt i.
Grått fikk en stemme (via fullmakt)
Grønt fikk 12 stemmer
Gult fikk 14 stemmer.

Sak C - Opptak av lån
Styrets forslag om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp et lån på inntil to millioner kroner ble enstemmig vedtatt.


Valg av tillitsvalgte
Arne Olav Taraaldsen tok ikke gjenvalg til styret. Joachim Christensen, Marthe Kvalsvik Rørstad og Vegard Schønberg stilte til gjenvalg som styremedlemmer for to år og ble valgt med akklamasjon. Kjersti Knudsen Aarrestad stilte til valg som styremedlem for ett år og ble valgt med akklamasjon.mandag 28. april 2014

Juridisk vurdering om fordeling av kostnader

Borettslaget har nå fått to avhengige juridiske vurderinger om hvordan kostnadene ved utskiftningen av vinduene skal fordeles. Begge peker i samme retning i sine konklusjon og anbefalinger.

Hovedtrekkene i vurderingene er at kostnadene med deles etter den ordinære brøken og at de som byttet vinduene i 2002 må få en kompensasjon.

Styret må derfor legge dette til grunn. For styret har det vært viktig å finne en løsning som gjør at de som byttet vinduer i 2002 ikke opplever å få en dobbel regning nå. Begge vurderingene kommer dette i møte med en kompensasjonsordning.

Styret vil redegjøre for hvordan dette påvirker den enkelte på generalforsamlingen og borettslagets økonomi. Styret skulle gjerne hatt denne kunnskapen tidligere, men det er bedre at det kommer før  generalforsamlingen enn etter.

Les de juridiske vurderingene her fra henholdsvis OBOS og Dalan.

onsdag 23. april 2014

Ikke kast dette i containeren

Viktig informasjon fra firmaet som leverer container til oss.

Det er ikke tillatt å levere følgende avfall blandet med annet avfall:

• EE-avfall
Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy

• Radioaktivt avfall
Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol

• Eksplosivt avfall
Eks. ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende

• Smittefarlig avfall
Eks. sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke, blodinfisert avfall

• Våtorganisk avfall
Eks. matavfall og frityrolje

• Farlig avfall
Eks. maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer

• Avløpsslam

• Flytende avfall

Onsdag 7 mai kl 1800 er det vårdugnad

Onsdag 7. mai har vi dugnad kl 18:00.

Vi har en del "faste" oppgaver som vi må få gjort:
- bære vekk ting og tang fra loft og kjeller
- luke og stelle i stand
- plante blomster
- fylle på med jord


MERK SYKLER!

Merk sykler med navn og leilighetsnummer. Både sykler som står i kjelleren og på sykkelparkeringen ute. De syklene som ikke er merket når vi har dugnad, blir fjernet.

Container

Vi bestiller en container til tirsdag 6. mai og henting på torsdag.

Servering

Vi griller pølser og skyller ned med en kald øl eller brus :)


Dugnad inne? Se vår liste med tips til ting du bør sjekke inne i leiligheten din.

Vi sees!

tirsdag 22. april 2014

Valg av farger til vinduene

Styret takker for de innspillene vi fikk i etterkant av beboermøtet. Basert på det endte vi på noen hovedalternativer og nå har vi fått et malerfirma til å male fire vinduer i fire ulike farger.Vi valgte ut første etasje i A som prøvekanin.

Vi har fått hjelp av leverandøren til å finne riktig fargekode til ulike alternativene.

Fargene er grå, grønt, hvitt og gult. Gulfargen skulle være mest mulig lik dagens (grendegul) og hvit ønsket vi lik den hvit fargen som er standardfargen som vinduene blir levert i.
På beslagene er det valgt litt ulike kombinasjoner for å bedre illustere hvordan det kan bli. Selv om et av vinudene nå for eksempel er malt med gul ramme og hvit beslag, så kan man ende på en annen kombinasjon.

Prismessig er hvit rimeligst siden dette er standardfargen fra fabrikk, mens de øvrige fargene koster ca. 260 000 kroner mer uavhengig av farge.

Nå har man muligheten til å gå ut i bakgården og på fargene med egne øyne.


Grå
Grønt


Hvitt
Gult


Trykk på bildene for stort format

Utskiftning av pulverapparater

Onsdag 7. mai skal pulverapparatene byttes.

Dagens pulverapparater har blitt 10 år gamle og da er det påkrevd med utskifting.Utskiftningen skjer ved at man setter den gamle slukkeren utenfor leiligheten før klokken åtte på morgningen, og så vil Trygg og Sikker fjerne denne og sette ut en ny slukker.

Slukkeren er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes fra boligen.

Elsa Gundersen 100 år

12. april fylte Elsa Gundersen 100 år!

Fra borettslaget fikk hun overrakt en stor gavekurv med påskeegg, en historisk bok, kaffe og et pledd for å nevne noe.

Oslos ordfører sendte en stor blomsterbukett.

Elsa Gundersen og mannen kjøpte leiligheten i borettslaget som et nygift par i 1942. Vi synes det er ikke mindre enn imponerende. Vi gratulerer igjen med den store dagen.

søndag 6. april 2014

Gratis grønne dunker

Borettslaget har fått en del grønn avfallsbeholder for organisk avfall. Beholderene er cirka 25 cm bred, 20 cm høy og 20 cm dyp. De deles ut gratis til beboerene etter førstemann til mølla-prinsippet. Kontakt styret på e-post eller telefon, så setter vi en beholder utenfor døren din.

Renovasjonsetaten hadde nylig en kontroll av innholdet i avfallsbeholderene våres. Vi har fått påpakning for det er få blå og grønne poser, mye løst avfall og store avfallssekker i avfallsbeholderne.

Tiltaket med utdeling av grønne beholdere er et forsøk på å bedre kildesorteringen.