Vaskeri-booking

onsdag 30. april 2014

Det blir nye, gule vinduer

På generalforsamlingen i kveld ble det stemt over de tre forslagene som var meldt inn som egne saker.

Sak A - Utskiftning av vinduer
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Styret foreslo at:
- Alle vinduer før 2002 byttes, både i leilighetene og i fellesareal
- Kostnadene med utskiftningen fordeles etter ordinær brøk
- Leiligheter som ikke trenger å bytte vinduer, får en kompensasjon som tilsvarer besparelsen.

Sak B - Valg av farger på vinduer
Generalforsamlingen godtok benkeforslag om å først stemme over om man skulle ha hvite vinduer eller farge. Et stort flertall stemte da for farger.
Deretter stemte generalforsamlingenover de ulike fargene i den rekkefølgen som fargeprøve var blitt malt i.
Grått fikk en stemme (via fullmakt)
Grønt fikk 12 stemmer
Gult fikk 14 stemmer.

Sak C - Opptak av lån
Styrets forslag om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp et lån på inntil to millioner kroner ble enstemmig vedtatt.


Valg av tillitsvalgte
Arne Olav Taraaldsen tok ikke gjenvalg til styret. Joachim Christensen, Marthe Kvalsvik Rørstad og Vegard Schønberg stilte til gjenvalg som styremedlemmer for to år og ble valgt med akklamasjon. Kjersti Knudsen Aarrestad stilte til valg som styremedlem for ett år og ble valgt med akklamasjon.