Vaskeri-booking

søndag 6. april 2014

Gratis grønne dunker

Borettslaget har fått en del grønn avfallsbeholder for organisk avfall. Beholderene er cirka 25 cm bred, 20 cm høy og 20 cm dyp. De deles ut gratis til beboerene etter førstemann til mølla-prinsippet. Kontakt styret på e-post eller telefon, så setter vi en beholder utenfor døren din.

Renovasjonsetaten hadde nylig en kontroll av innholdet i avfallsbeholderene våres. Vi har fått påpakning for det er få blå og grønne poser, mye løst avfall og store avfallssekker i avfallsbeholderne.

Tiltaket med utdeling av grønne beholdere er et forsøk på å bedre kildesorteringen.