Vaskeri-booking

onsdag 23. april 2014

Ikke kast dette i containeren

Viktig informasjon fra firmaet som leverer container til oss.

Det er ikke tillatt å levere følgende avfall blandet med annet avfall:

• EE-avfall
Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy

• Radioaktivt avfall
Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol

• Eksplosivt avfall
Eks. ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende

• Smittefarlig avfall
Eks. sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke, blodinfisert avfall

• Våtorganisk avfall
Eks. matavfall og frityrolje

• Farlig avfall
Eks. maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer

• Avløpsslam

• Flytende avfall