Vaskeri-booking

mandag 28. april 2014

Juridisk vurdering om fordeling av kostnader

Borettslaget har nå fått to avhengige juridiske vurderinger om hvordan kostnadene ved utskiftningen av vinduene skal fordeles. Begge peker i samme retning i sine konklusjon og anbefalinger.

Hovedtrekkene i vurderingene er at kostnadene med deles etter den ordinære brøken og at de som byttet vinduene i 2002 må få en kompensasjon.

Styret må derfor legge dette til grunn. For styret har det vært viktig å finne en løsning som gjør at de som byttet vinduer i 2002 ikke opplever å få en dobbel regning nå. Begge vurderingene kommer dette i møte med en kompensasjonsordning.

Styret vil redegjøre for hvordan dette påvirker den enkelte på generalforsamlingen og borettslagets økonomi. Styret skulle gjerne hatt denne kunnskapen tidligere, men det er bedre at det kommer før  generalforsamlingen enn etter.

Les de juridiske vurderingene her fra henholdsvis OBOS og Dalan.