Vaskeri-booking

torsdag 29. mai 2014

Ekstra mulighet til å bli kvitt avfall

Vi arrangerer ny innsamling av avfall. Denne gangen prøver vi uten container. Firmaet Renova vil selv sørge for sortering. Du trenger bare å sette alt du vil bli kvitt på innsamlingsplassen. 

Innsamlingsplass
Den lille gressflekken uten for E/D fungere som innsamlingsplass. Plasser gjenstandene dine rundt det lille treet. Malingsbokser ber vi blir plassert nærmest papirdunkene.

Når
Avfallet hentes mandag 16. juni, etter klokken 12. Beboeren kan begynne å sette ut avfall fra ettermiddagen på fredag 13. juni, slik at man kan bruke hele helgen.

Hva slags avfall
Renova henter all slags avfall og skrot, inkludert elektrisk avfall, maling, løsemidler, gips, impregnert trevirke, spraybokser, glass osv. Ved container er det mange begrensinger på hva som kan kastes. Her er det ikke slike begrensinger.

Viktig å få kastet
Når vi etter hvert skal få byttet vinduer, trenger leverandøren adkomst til kjellerbodene. Benytt derfor anledningen nå til å få ryddet godt opp.