Vaskeri-booking

søndag 29. juni 2014

Nye rekordpriser

Denne uken ble en ett-roms leilighet solgt for 2,3 millioner + fellesgjeld og satte dermed en ny rekord.

Grafen nedenfor viser utvikling i boligprisene siden 2004.

Det siste året har det både gått opp og ned mye, men nå er prisene tilbake gamle høyder.

Signert kontrakt med entreprenør, sjekk status på dine vinduer

Denne uken har vi signert kontrakt med entreprenør for utskifting av vinduer. Det ble til slutt Palmgren AS som ble valgt. En representant fra Palmgren var med på beboermøtet tidligere i våres.

Styret er veldig godt fornøyd med prisen som ble oppnådd. Fire entreprenør ble invitert til å gi anbud, og tre stk leverte. Alle tre lå godt under estimatet som ble presentert på beboermøtet. Palmgren AS var billigst. Vi ønsker ikke å oppgi totalsummen her foreløpig, men det ble flere hundretusen kroner under estimatet.

Forventet oppstart er mandag 20. oktober, og så vil det pågå i litt under to måneder.

I hver oppgang er det i dag hengt opp oversikt over antall og type vinduer som byttes i hver leilighet. Entreprenøren har fått en tilsvarende oversikt. Hver enkelt må kontrollere at opplysningen stemmer for sin leilighet. Kontakt styret snarest dersom det er feil. Vi må ha korrekte opplysninger før leverandøren bestiller vinduer.

Se oppslagene til alle oppgangen her:
A-oppgangen, B-oppgangen, C-oppgangen, D-oppgangen, E-oppgangen og F-oppgangen.

Borettslaget har nå også fått innvilget et nytt lån på kroner to millioner.

søndag 22. juni 2014

Vellykket skrotinnsamling

Etter forrige helgs oppslutning om skrotinnsamlingen tror styret at dette kan være måten vi gjøre det på fremover ved dugnadene fremfor en egen container.

Slik så det ut mandag morgen:

fredag 6. juni 2014

Befaring med leverandører av vinduer

I dag har det vært gjennomført en befaring med fire leverandører av vinduer. OBOS Prosjekt hadde i forkant sendt ut et anbudsgrunnlag til disse fire spesielt utvalgte leverandørene. De har nå en svarfrist på ca. to uker. Etter dette kommer borettslaget til å velge en  leverandør som vi går i nærmere forhandlinger med.
Mulig oppstart er antydet blir tidligst i begynnelsen av oktober.

søndag 1. juni 2014

Nabovarsel om nye balkonger

Vår nabo, Sandefjordgata borettslag, i Sandefjordgata 4 & 5 og Mogata 6A & 6B, har sendt oss ett nabovarsel vedrørende bygging av nye balkonger.

Utdrag fra nabovarselet
I alt er det planlagt 129 balkonger. Bredden varierer fra 2,8 m til 3,2 m, med dybde på 1,5 m med unntak av noen eksisterende balkonger som er bredere enn dette. 
De buete bakongene beholder i hovedsak sin form, men får 60 cm ekstra dybde.

Nåværende balkonger rives og erstattes med nye. De fleste eksisterende balkonger finnes i dag i øverste etasje, mens det i fremtiden blir balkonger i alle etasjer.

Balkongene oppfæres med bærerammer i stål med innfestning i bærende yttervegger, slik at det ikke vil bli noen synlige konstruksjonselementer som feks. søyler eller skråstag. Rekkverket utføres som et enkelt sprosseverk i stål, noe tilsvarende det som fortsatt finnes i enkelte balkonger i Moløkka-området, med tett plate bak.

Slik er balkongene illustert i nabovarselet

Oppstart
Det står ikke i nabovarselet, når de har tenkt å starte arbeidet, men på hjemmesidene er det oppgitt at de i januar regnet med oppstart 15. august. På hjemmesidene deres har balkongprosjektet en egen side.

Bisverm inntok borettslaget

Tirsdag denne uken hadde en bisverm slått seg ned på en balkong i andre etasje og i fjerde etasje. Via brannvesenet fikk vi kontakt med birøkter Arild Hansen som rykket ut og fjernet biene. Det var noen bier igjen da han var ferdig, men dagen etter var det langt færre igjen. Vi regner med at resten forsvinner i løpet av noen dager.
teskt

Bisverm ved 2. etg

Bisvermen kunne høres godt

Bier også på 4. etg

Hoveddelen samles i en boks..

..resten feies bort

Svermen oppløses

Brannvesent ble tilkalt..

.. men birøkteren gjorde jobben alene

Birøkter Arild Hansen viser frem fangsten