Vaskeri-booking

søndag 1. juni 2014

Nabovarsel om nye balkonger

Vår nabo, Sandefjordgata borettslag, i Sandefjordgata 4 & 5 og Mogata 6A & 6B, har sendt oss ett nabovarsel vedrørende bygging av nye balkonger.

Utdrag fra nabovarselet
I alt er det planlagt 129 balkonger. Bredden varierer fra 2,8 m til 3,2 m, med dybde på 1,5 m med unntak av noen eksisterende balkonger som er bredere enn dette. 
De buete bakongene beholder i hovedsak sin form, men får 60 cm ekstra dybde.

Nåværende balkonger rives og erstattes med nye. De fleste eksisterende balkonger finnes i dag i øverste etasje, mens det i fremtiden blir balkonger i alle etasjer.

Balkongene oppfæres med bærerammer i stål med innfestning i bærende yttervegger, slik at det ikke vil bli noen synlige konstruksjonselementer som feks. søyler eller skråstag. Rekkverket utføres som et enkelt sprosseverk i stål, noe tilsvarende det som fortsatt finnes i enkelte balkonger i Moløkka-området, med tett plate bak.

Slik er balkongene illustert i nabovarselet

Oppstart
Det står ikke i nabovarselet, når de har tenkt å starte arbeidet, men på hjemmesidene er det oppgitt at de i januar regnet med oppstart 15. august. På hjemmesidene deres har balkongprosjektet en egen side.