Vaskeri-booking

søndag 29. juni 2014

Signert kontrakt med entreprenør, sjekk status på dine vinduer

Denne uken har vi signert kontrakt med entreprenør for utskifting av vinduer. Det ble til slutt Palmgren AS som ble valgt. En representant fra Palmgren var med på beboermøtet tidligere i våres.

Styret er veldig godt fornøyd med prisen som ble oppnådd. Fire entreprenør ble invitert til å gi anbud, og tre stk leverte. Alle tre lå godt under estimatet som ble presentert på beboermøtet. Palmgren AS var billigst. Vi ønsker ikke å oppgi totalsummen her foreløpig, men det ble flere hundretusen kroner under estimatet.

Forventet oppstart er mandag 20. oktober, og så vil det pågå i litt under to måneder.

I hver oppgang er det i dag hengt opp oversikt over antall og type vinduer som byttes i hver leilighet. Entreprenøren har fått en tilsvarende oversikt. Hver enkelt må kontrollere at opplysningen stemmer for sin leilighet. Kontakt styret snarest dersom det er feil. Vi må ha korrekte opplysninger før leverandøren bestiller vinduer.

Se oppslagene til alle oppgangen her:
A-oppgangen, B-oppgangen, C-oppgangen, D-oppgangen, E-oppgangen og F-oppgangen.

Borettslaget har nå også fått innvilget et nytt lån på kroner to millioner.