Vaskeri-booking

onsdag 24. september 2014

Luft ut radiator nå

Sent i går kveld startet vi opp radiatoranlegget.

I den anledning må alle lufte ut radiatoren sin. Vi ber om at alle gjør dette nå med en gang. Erfaringsmessig tar det svært lang tid før alle har fått gjort dette.

Når vi starter opp anlegget er det alltid mye luft i rørene. De som bør lengst unne fyrrommet og øverst i gården er avhengig av at trykket i anlegget er høyt nok til at de får varmtvann til sine radiatorer. Når hver enkelt lufter ut radiatoren synker trykket, og dermed kan også varmen forsvinne fra de som bor høyest.

Nå i starten øker sjekker vi trykket daglig og øker det opp igjen dersom det har falt. Men vi kan ikke ha dette som en daglig rutine. Derfor ber vi om at alle lufter ut radiatoren sin nå. Dersom man ikke syns man har behov for radiatorvarmen ennå, så kan man bare stille termostaten på null etter å ha luftet ut.

Et vanlig spørsmål vi får er at min radiator er bare lunken. Temperaturen på varmtvannet som sirkulerer i anlegget er bare på 40 grader, så det er naturlig å oppleve dette som lunkent.

fredag 12. september 2014

Grønne midler

Bydelsutvalget har i år satt av kr 200.000 til støtteordningen for grønne tiltak og aktiviteter innen Bydel Sagene. Organisasjoner, enkeltpersoner, næringsvirksomheter, grønne gründere, borettslag og bydelens tjenestesteder kan søke om tilskudd fra disse midlene.

Eksempler på grønne tiltak og aktiviteter inkluderer opplysningsarbeid, dyrkingsprosjekter, grønne tak, sosialt entreprenørskap, arrangering av kurs og verksteder, og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og avfall.

Søknadsfristen er 12. oktober. Les mer hos bydelen.

mandag 8. september 2014

Tapt nøkkel?

I postkassa til styret nede i kjelleren ble det funnet en nøkkel uten noe mer informasjon. Hvis du savner en nøkkel, send en beskrivelse til styret.