Vaskeri-booking

fredag 12. september 2014

Grønne midler

Bydelsutvalget har i år satt av kr 200.000 til støtteordningen for grønne tiltak og aktiviteter innen Bydel Sagene. Organisasjoner, enkeltpersoner, næringsvirksomheter, grønne gründere, borettslag og bydelens tjenestesteder kan søke om tilskudd fra disse midlene.

Eksempler på grønne tiltak og aktiviteter inkluderer opplysningsarbeid, dyrkingsprosjekter, grønne tak, sosialt entreprenørskap, arrangering av kurs og verksteder, og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og avfall.

Søknadsfristen er 12. oktober. Les mer hos bydelen.