Vaskeri-booking

onsdag 15. oktober 2014

Dugnad 22. oktober

Det blir dugnad onsdag 22 oktober kl 18:00

I forbindelse med dugnaden blri det en ny skrotinnsamling, se egen sak.

På dugnaden kaster vi gjensatte gjenstander i fellesarealene og tømmer gjenglemt kurven i vaskeriene, samt de andre vanlig dugnadsoppgavene.

MERK SYKLER
Merk sykler med navn og leilighetsnummer. Både sykler som står i kjelleren og på sykkelparkeringen ute. De syklene som ikke er merket når vi har dugnad, blir fjernet.

Servering
Vi tar en enkel servering med kaffe, drikke og årets siste grilling.

Vi sees!