Vaskeri-booking

fredag 24. oktober 2014

Husleieøkning for 2015

Styret har nå behandlet budsjettet for 2015 og vedtatt at felleskostnadene øker med 6 %. 

Økningen skyldes dels vinduesrehabiliteringen og låneopptaket på to millioner kroner. Styret forventer at lånet blir utbetalt i januar neste år.

Videre er det en kraftig økning i de kommunale avgiftene med 20 %. Kommunale avgifter utgjør nå litt mer enn 10 % av kostnadene til borettslaget.

Styret tar også høyde for at taket må rehabiliteres i 2016 og ser at det vil kunne bli behov for et nytt låneopptak for å finansiere deler av kostnadene.

Inkludert i husleieøkningen er også et utvidet tilbud fra Get. Se egen sak om dette.