Vaskeri-booking

onsdag 15. oktober 2014

Rotter

Vaktmester Andersen har nylig avsluttet en rottebekjempelse. I uteboden ble det etablert ett rottereir. Feller og åte ble satt ut og syv rotter tatt. Reiret er ryddet ut.

En vesentlig del av problemet er uorden ved søppelet. I søpplerommet havner det mye på bakken fordi man ikke bruker alle containerne. Lokket på papirkassene står ofte åpne på grunn av store esker.

Styret vil se på nye tiltak som kan gi bedre orden. Vi vurdere å skaffe et miljøhus til papiret og nye innkast til søpplekassene slik at alle dunkene blir enklere tilgjenglig samt hindre at man setter fra seg store gjenstander inne i boden.