Vaskeri-booking

tirsdag 18. november 2014

Utskifting av vinduer i kjeller

Vinduene i kjelleren skal nå byttes ut. Vi ber om at alle som har en kjellerbod med vindu leverer nøkkel til styret snarest og innen utgangen av uken.

Innleveringen kan enten skje ved:
• ved å legge en nøkkel i postkassen
     o til styret i kjelleren ved C-oppgangen (for beboere i A til C)
     o til styreleder i D-oppgangen (for beboere i D til F). Postkassen er merket Andersen. 
•  Personlig overrekkelse  til styreleder fredag 21. nov. mellom kl 1700 og 1900.

Postkassen i kjelleren vil tømmes hver kveld tirsdag til søndag.

Beboerne må rydde gangbaner til vindu. Det kan bli støv, sørg for tildekking. Sørg for at døren til boden er tydelig merket med leilighetsnummer og at nøkkelen er merket ned leilighetsnummer og navn.

lørdag 15. november 2014

Renten synker til 3,35 %

Fra 22.12.2014 synker renten på lånet til borettslaget med 0,15 prosentpoeng til 3,35 %.


Renteoversikten er oppdatert.

torsdag 6. november 2014

Vinduer - Revidert fremdriftsplan

Palmgren har gitt oss en revidert fremdriftplan. Den er hengt opp i gjenværende oppgangene, og du kan også lese den her.