Vaskeri-booking

lørdag 15. november 2014

Renten synker til 3,35 %

Fra 22.12.2014 synker renten på lånet til borettslaget med 0,15 prosentpoeng til 3,35 %.


Renteoversikten er oppdatert.