Vaskeri-booking

torsdag 5. februar 2015

Renten synker til 2,90 %

Fra 24.02.2015 synker renten på lånet til borettslaget med 0,45 prosentpoeng til 2,90 %.


Renteoversikten er oppdatert.