Vaskeri-booking

mandag 25. mai 2015

Miljøhuset på plass

Borettslaget har nå fått et eget miljøhus for papir. 

Lokket på de fire gamle containerne er tatt av og plassert i miljøhuset. Her kastes papp, papir og kartong.

Med det gamle opplegget opplevde vi mer enn en gang at esker ble kastet hele i containerne. Da ble de fort overfulle og lokkene stod ofte åpne med papir utenfor som resultat. Det var også verdt å merke seg at containeren som hadde låst lokk men med et innkast i lokket, ble benyttet i langt mindre grad. I praksis hadde vi bare tre kasser. Skal du kaste esker må du sørge for å brette de sammen.

Vi hadde et rotteproblem i fjor høst og det ble observert at en rotte gikk inn i en av papircontainerne. Det er et hull i bunn for at vann skal kunne renne ut og her kunne rotte gå inn og finne papir til bolet sitt. Miljøhuset har en stålplate i bunnen.

Miljøhuset er kjøpt brukt fra at sameie på Korsvoll. Et nytt hus koster rundt 40 000 kroner, men vi fikk det for 10 000.

Vi håper at dette fører til enda bedre orden og renhold i borettslaget og kanskje at det blir kastet enda mer papir? 

Sykkeltyveri?

På lørdag oppdaget vi en avkappet sykkellås i bakgården.

Sykler som står ute er spesielt utsatt for tyveri. Bruk to låser som er FG-godkjente og ta med deg sykkelsetet inn.

Det gis mange råd på sykkeltyveri.no om hvordan du kan sikre sykkelen din, og en oversikt over FG-godkjente låser finner du her.

torsdag 7. mai 2015

Hobbyrommet i A

Hobbyrommet i A fremstår nå som mer lyst og innbydende å være i enn tidligere. Styremedlem Mario tok en kveld med sparkling og annet grunnarbeid, resten av styret malte det første strøket av tak og vegger, og på dugnaden malte en ivrig gjeng beboere det andre strøket. Takk for godt oppmøte på dugnaden!

Hobbyrommet i A

På hobbyrommene er det en stor arbeidsbenk med en skrustikke, et smørebord for ski, et mekkestativ for sykkel og to mindre arbeidsbord.

Her kan man gjøre det meste som man ikke har lyst til å gjøre i egen leilighet.

Hobbyrommet i A finner man slik; ned kjellertrappa i A, til venstre og så første dør til høyre*. Denne døren er merket "Til hobbyrom". Deretter gjennom døren på venstre som er merket "Hobbyrom".

*Denne døren krever at man har nøkkelen til vaskeri. Kontakt styret dersom du mangler en slik nøkkel.