Vaskeri-booking

mandag 25. mai 2015

Miljøhuset på plass

Borettslaget har nå fått et eget miljøhus for papir. 

Lokket på de fire gamle containerne er tatt av og plassert i miljøhuset. Her kastes papp, papir og kartong.

Med det gamle opplegget opplevde vi mer enn en gang at esker ble kastet hele i containerne. Da ble de fort overfulle og lokkene stod ofte åpne med papir utenfor som resultat. Det var også verdt å merke seg at containeren som hadde låst lokk men med et innkast i lokket, ble benyttet i langt mindre grad. I praksis hadde vi bare tre kasser. Skal du kaste esker må du sørge for å brette de sammen.

Vi hadde et rotteproblem i fjor høst og det ble observert at en rotte gikk inn i en av papircontainerne. Det er et hull i bunn for at vann skal kunne renne ut og her kunne rotte gå inn og finne papir til bolet sitt. Miljøhuset har en stålplate i bunnen.

Miljøhuset er kjøpt brukt fra at sameie på Korsvoll. Et nytt hus koster rundt 40 000 kroner, men vi fikk det for 10 000.

Vi håper at dette fører til enda bedre orden og renhold i borettslaget og kanskje at det blir kastet enda mer papir?