Vaskeri-booking

mandag 1. juni 2015

Loftsdør i D forsøkt åpnet

I kveld har vi hatt en låssmed på besøk. Loftsdøren i D lot seg ikke åpne og det var merker på låsen og karmen som tyder på at noen har prøvd å ta seg inn.

Det virker ikke som at forsøket var vellykket. Alle bodene ser ut til å være i godt behold.

Låsen fungerer igjen men er noe medtatt og tyngre å åpne.