Vaskeri-booking

mandag 3. august 2015

Varmtvannet tilbake

Vi trengte en ny sirkulasjonspumpe og denne ble installert i dag. Når går varmtvannet rundt igjen og temperaturen er tilbake. Det er nå også fullt nivå på varmvannsberederne, så det er ingen risiko for at vi går tom for varmtvann under dusjen.

søndag 2. august 2015

Fortsatt problemer med varmtvannet

Vartmtvannet er veldig ustabilt og vil fortsett med dette til i morgen. Det er en lekkasje ved en sirkulasjonspumpene og i tillegg slår motorvernet ut rett som det er slik at pumpen ikke går.

Vi får restartet pumpen og da går tempaturen opp, men vi har da erfart i løpet av ettermidagen av den kan slå seg av igjen etter kort tid.

Rørlegger har vært her i dag og vil komme tilbake i morgen for å ordne lekkasjen. I tilegg trenger vi en elektriker for å se på motorvernet.

Mangler kaldtvann

Det er ett nytt problem med fyrrommet, slik at vi nå ikke har full temperatur på varmtvannet. Problemmet forventes løst i løpet av dagen.