Vaskeri-booking

søndag 2. august 2015

Fortsatt problemer med varmtvannet

Vartmtvannet er veldig ustabilt og vil fortsett med dette til i morgen. Det er en lekkasje ved en sirkulasjonspumpene og i tillegg slår motorvernet ut rett som det er slik at pumpen ikke går.

Vi får restartet pumpen og da går tempaturen opp, men vi har da erfart i løpet av ettermidagen av den kan slå seg av igjen etter kort tid.

Rørlegger har vært her i dag og vil komme tilbake i morgen for å ordne lekkasjen. I tilegg trenger vi en elektriker for å se på motorvernet.