Vaskeri-booking

tirsdag 24. november 2015

Elkjel tilbake i drift

Vi har i noen timer nå hatt varierende drift i fyrrommet. Tidvis uten noe varme og en periode var oljekjelen i gang. Nå har man imidlertid fått gjort seg ferdig for i kveld og den elkjelen er tilbake i drift.

Det kan fortsatt gå litt tid før varmtvannet er like varmt som vanlig men dette vil bli bedre utover kvelden.

Kaldt varmtvann og kalde radiatorer

Det har vært litt utfordringer i dag med varmeproduksjonen i fyrrommet. Vi har straks i gang i oljefyren og da vil temperaturen komme tilbake.

mandag 2. november 2015

Husleieøkning på kun 3 % fra 1. januar

Styret har behandlet budsjettet for 2016 og har besluttet en husleieøkning på 3 %.

Styret har tidligere for eksempel på generalforsamlingen varslet om at på grunn av forventingene til takrehabilitering, ville medført en økning på 6 % i 2016. Når det nå bare bli 3 % skyldes det en bedre øknomisk situasjon enn antatt.

Renten synker til 2,40 %

Fra 06.11.2015 synker renten på lånet til borettslaget med 0,25 prosentpoeng til 2,40 %.

Renteoversikten er oppdatert. 

Ny lås til vaskeri I

Begge dørene inn til vaskeri I for A til C, har nå fått ny lås. For å komme inn i vaskeri må du nå bruke den ordinære nøkkelen til utgangsdørene. Den tidligere vaskerinøkkelen kan du nå kaste.