Vaskeri-booking

mandag 2. november 2015

Husleieøkning på kun 3 % fra 1. januar

Styret har behandlet budsjettet for 2016 og har besluttet en husleieøkning på 3 %.

Styret har tidligere for eksempel på generalforsamlingen varslet om at på grunn av forventingene til takrehabilitering, ville medført en økning på 6 % i 2016. Når det nå bare bli 3 % skyldes det en bedre øknomisk situasjon enn antatt.