Vaskeri-booking

mandag 2. november 2015

Ny lås til vaskeri I

Begge dørene inn til vaskeri I for A til C, har nå fått ny lås. For å komme inn i vaskeri må du nå bruke den ordinære nøkkelen til utgangsdørene. Den tidligere vaskerinøkkelen kan du nå kaste.