Vaskeri-booking

fredag 5. februar 2016

Problemet med varmtvannet er løst

Vi har nettopp hatt et gjennombrudd i problemet med varmtvannet. Som sikkert flere merket var radiatorene varme, men dusj og kraner kalde. Etter rørleggerarbeid i går ble det luft i anlegget som etterhvert samlet seg og hindret varmtvannet. Kursen for radiatorvarmen ligger lavere og det var ikke nok luft til at denne ble blokkert.

Det sirkulerer nå fint igjen, men varmtvannberederne er fortsatt kalde. Temperaturen øker nå sakte og sikkert. I løpet av dagen har vi full temperatur på varmtvann igjen.

Vi har fått byttet flere tekniske installasjoner i fyrrommet, blant annet elkjeler. Noen har sikkert lagt merke til skapene og de røde tankene som stod utenfor C.

Det kan også være noe mer luft enn vanlig i radiatoranlegget, så vi oppfordrer alle til å lufte ut hvis man har en kald radiator eller hører surkling fra radiatoren.

mandag 1. februar 2016

Varsel om ordinær generalforsamling 2016

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling 02.05.2016.

I forkant av møte vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 01.03.2016.

Har du et forslag som kan bedre hverdagen?

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
- det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes til:
Styreleder i Sandefjordgata 3 Brl
Magnus Andersen
Sandefjordgata 3 D
0464 Oslo

eller på e-post til styret