Vaskeri-booking

onsdag 27. april 2016

Innkast for søppelVi har fått lagd til tre innkast i søppelboden fra gjennomgangen mellom bakgården og Mogata. Om kort tid kommer døren til søppelboden i gjennomgangen til å bli stengt. 

Bakgrunnen for endringen er at det i årevis har vært store utfordringer knyttet til at døren i gjennomgangen i praksis bare har gitt tilgang til den fremste av tre søppelcontainere. Dette har medført at den første containeren gjerne har rennet over av søppel, mens de bakerste hadde ledig kapasitet. Dette igjen har medført at søppel regelmessig har havnet på bakken og innholdet har blitt most av containerne når avfallet har blitt hentet. Til orientering har vi også giftfeller mot rotter rundt om på eiendommen. 

I tillegg har vi hatt problemer med at det har blitt kastet mye i containerne som ikke skal i containerne og det har blitt satt igjen store gjenstander. 


Restavfall hentes normalt mandag, onsdag og fredag. Papir hentes på tirsdager. 

Vi håper at alle tre innkastene brukes omtrent like mye. Vi foreslår at beboere i:
- A og B benytter det første innkastet (nærmest bakgården)
- C og D benytter det midterste innkastet
- E og F benytter innkastet nærmest Mogata
Hvis containeren virker full, benytt en av de andre.

Minner om generalforsamling mandag 2. mai

Når: Mandag 02.05.2016 kl. 20:00
Hvor: Drøbakgata 1, lokalene til Saiff. Se kart


Registeringsblankett og Fullmakt
Ta med utfylt registeringsblankett fra årsmeldingen. Dersom andelseieren ønsker det, kan det gis fullmakt til en annen som møter istedet for andelseieren og stemmer på vegne av andelseieren. Dette gjør man også på registeringsblanketten. Mer om fullmakt og kopi av registeringsblanketten her.

Styret vil også gi en orientering på generalforsamlingen om andre aktuelle temaer som eiendomsskatt og renoveringen av taket.

Endring i fakturautsendelse for felleskostnader fra høsten 2016

OBOS gjør endringer i rutinene for fakturautsendelse fra høsten 2016. Alle vil nå tilsendt en faktura i måneden.

For de som allerede har valgt elektroniske betalingskanaler som AvtaleGiro og/eller eFaktura vil dette ikke ha noen betydning.

For de som derimot har mottatt en bunke med fakturerer om gangen, vil det nå bli endringer. Dere vil få tilsendt faktura hver måned og OBOS innfører et fakturagebyr på 28 kroner.

Dersom man oppretter AvtaleGiro og/eller eFaktura vil man unngå gebyret.

For borettslaget medfører dette at vi får lavere kostnader med bruk av porto og økt fleksibilitet med tanke på å justere felleskostnadene.

OBOS vil gi de som blir berørt informasjon i forkant via fakturaene sine, samt at endringen vil bli omtalt i OBOS bladet.

 Vi i styret vil anbefale alle å bruke eFaktura/AvtaleGiro.

lørdag 16. april 2016

Sjokkpris for to-roms

I Sandefjordgata 3C var det på tirsdag denne uken siste visning på en to-roms. På onsdag ble det en heftig budrunde. Med prisantydning 2.8 mill som start endte den på 3.550.000. Dette i tillegg til fellesgjeld på 182.000 kroner. Denne to-romsen er litt mindre enn de vanlige to-romsene, da pipa fra fyrrommet går gjennom stuen og stjeler cirka en kvm til dette.

tirsdag 5. april 2016

Rentenedgang på 0,15 %

Fra 14.04.2016 synker renten på lånet til borettslaget med 0,15 prosentpoeng til 2,25 %.

Renteoversikten er oppdatert.